GINOP-5.3.5-18-2020-00160 számú projekt

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája által megvalósuló a „Munkavállalói ismeretek fiatalok részére” című, GINOP-5.3.5-18-2020-00160 azonosítószámú projektben elkészültek a szakmai anyagok.

A támogatási kérelem a „postai, futárpostai tevékenység” ágazatra szóló „munkavállalói ismeretek kidolgozása és oktatása a munkaerőpiacra belépő fiatalok részére” témában, a „Munkavállalói ismeretek fiatalok részére” elnevezésű, GINOP-5.3.5-18-2020-00160 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

A kutatás célja volt: a postai ágazatba belépni szándékozó (tanulók), valamint az újonnan belépő és az ágazatban már dolgozó munkavállalók körében, a munkavállalói ismeret „tudásszint” felmérése; valamint összegyűjteni, kielemezni a témához szorosan kapcsolódó kérdéseket, előnyöket-hátrányokat, tapasztalatokat, jógyakorlatokat.

Az adat gyűjtése, kutatása során szerzett információkból elemző tanulmányok, megoldási javaslatok, továbbá a külföldi jó gyakorlatokkal kapcsolatos magyarországi adaptációs javaslatok alapján tanulmányok, ismertetők, javaslat csomagok készültek a munkavállalói ismeretekkel kapcsolatban.

A kutatás során felmértük a kutatásba bevont személyek (projekt célcsoport) munkavállalói ismeretek témakörhöz kapcsolódó tudását és az esetleges hiányosságokat, tapasztalatokat, jógyakorlatokat továbbá azt, hogy a témához kapcsolódóan milyen (plusz) tudásanyagra van szükségük a munkaerőpiacra való belépéskor, illetve a munkaerőpiacon maradáshoz. A kutatás során arra kerestük a választ, hogy a munkavállalók és a munkáltatók körében szükség van a munkavállalói ismeretek anyagra, mely ismeretanyag hozzájárul a munkapiaci szereplők tájékozottságának növeléséhez, a munkavállalók motiválásához és a fluktuáció csökkenéséhez.

A munkavállalók és a munkáltatók körében végzett kutatás, valamint a külföldi munkavállalói ismeretekhez kapcsolódó „helyes gyakorlatok” összegyűjtése után, azok eredményeit figyelembe véve elkészült a döntéshozók részére a munkaerőpiaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslatcsomag.

A projekt céljával összefüggésben egy a pilot (kísérleti) projekt is megvalósult, melynek célja a fiatal munkavállalók, pályakezdők munkavállalói ismereteinek és kompetenciáinak bővítése fejlesztése.

A pilot projekt során az online kérdőív kitöltésével megvizsgáltuk a célcsoport munkavállalói ismeretek tudását, valamint, hogy milyen eszközökkel/módszerekkel lehet átadni a gyakorlatorientált munkavállalói ismereteket.

A kutatási eredményeit (kérdőíves felmérés, külföldi jógyakorlatok, pilot projekt) figyelembe véve készült el a Munkavállalói ismeretek fiatalok részére tájékoztató anyag, mely a munkaerőpiacra belépő fiatalokat, az érdekképviseleti szervezeteket és a munkáltatókat kívánja segíteni, támogatni.

A tájékoztató anyagban azok a témák kerültek kidolgozásra, mely területek hiányosságaira a kutatás tudásszint vizsgálata rávilágítottak, továbbá azok, amelyek segítik a fiatalok munkaerőpiacra való belépését, valamint a már bent lévő munkavállalóknak is hasznos információt nyújtanak munkajogi kérdésekben.

A munkavállaló ismeretek témakörben való naprakész tudás hozzájárul a munkavállalók hatékonyságának növeléséhez, kompetenciájuk fejlődéséhez, munkavállalói tudatosságuk bővítéséhez, mely a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését, a társadalmi felelősségvállalás erősítését eredményezi.

A kutatás eredménytermékei a LIGA Szakszervezetek oldalán is elérhetőek a következő linken: https://liganet.hu/p1317-munkavallaloi-ismeretek-fiataloknak.html

Aktualizálva: 2022.05.13.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: