Adatkezelési tájékoztató

 

1. A tájékoztató célja

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Postás Szakszervezet (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-02- 0002347, adószám: 19654906-1-41) adatkezelő által Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban megalkotott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint szakszervezetünk adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

2. Kik vagyunk?

 

A www.postasszakszervezet.hu honlapot a Postás Szakszervezet üzemelteti.


Név: Postás Szakszervezet
Székhely címe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési címe: 1406 Budapest, Pf. 14
Telefonszám: 06 (1) 767 8901
E-mail cím: info@postasszakszervezet.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Torma Cecília
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@postasszakszervezet.hu

Szakszervezetünk tárhely-szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

2KAL Informatikai és Szolgáltató Kft., 1146 Budapest, Istvánmezei út 6., telefonszám: 06 (30) 626 3595, e-mail: darabont@2kal.hu

Szakszervezetünk az adatok kezelése során – tagjaink, látogatóink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

 

Név Cím Tevékenység
2KAL Informatikai és
Szolgáltató Kft.
1146 Budapest, Istvánmezei út 6. tagnyilvántartó
program fejlesztője és
tárhely-szolgáltató

 

Amennyiben az adatfeldolgozónk változna, azt azonnal átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

3. Személyes adatkezelésre vonatkozó irányelvek

 

A Postás Szakszervezet az adatkezelése során a következő alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

d) szakszervezetünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul  töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

4. A kezelt személyes adatok köre

 

Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és  használjuk adatait.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez szakszervezetünknek, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága érdekében.

Önnek a következő személyes adatokat kell megadnia, amennyiben szeretné felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon elhelyezett űrlap kitöltésével:

 • név (kötelező);
 • e-mail cím (kötelező a válaszadás érdekében)
 • szakszervezeti tag száma (opcionális, azonosítást megkönnyítő);
 • üzenet szakszervezetünk számára (kötelező).

 

5. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatosa adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a szakszervezetünkkel való kapcsolattartás során. Éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a kapcsolattartásnak.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a honlapon elhelyezett űrlapon kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy
  felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk. Azonban felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy szakszervezetünk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@postasszakszervezet.hu email címen, illetve 1406 Budapest, Pf. 14 postacímen kérhet további tájékoztatást.
Válaszunkat késedelem nélkül, legfeljebb azonban 30 napon belül megküldjük az Ön által megadott elérhetőségre.

 

6. Cookiek (sütik) használata

 

Mik azok a cookiek (sütik), és mire használjuk?

A www.postasszakszervezet.hu honlap meglátogatása során Ön egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a Postás Szakszervezet jelen irányelvben is ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik eltávolításának lehetősége mindig fennáll, Ön a böngészője beállításaiban teheti ezt meg.

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja honlapunk használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a választást és a honlap további  használatát az adott oldalon alkalmazott sütik használatának jóváhagyásának tekintjük.

Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a www.postasszakszervezet.hu honlap funkciói csak korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internet böngésző súgója segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.

További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján talál.

A Postás Szakszervezet nem felelős más külső honlapok tartalmáért, melyek esetleg alkalmaznak sütiket.

Honlapunkon használt sütik fajtái

A Postás Szakszervezet által használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

 • nélkülözhetetlen sütik;
 • statisztikai sütik;
 • funkcionális sütik;
 • nyomkövető sütik;
 • webjelző sütik.

Nélkülözhetetlen sütik

A nélkülözhetetlen sütik honlapunk működéséhez elengedhetetlenek. Egy honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütikre nem vonatkozik az EU irányelve, a Postás Szakszervezet a teljes tájékoztatásra törekszik. A nélkülözhetetlennek minősített sütik nem gyűjtenek termékek és szolgáltatások reklámozásához felhasználható információkat, és nem jegyzik meg az egyéni beállításokat az aktuális látogatás időtartamán túl.

Statisztikai sütik

A statisztikai sütik a honlap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik oldalakat látogatja meg Ön, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Ezeknek a sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a honlap működésének javításához járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a honlap használatáról, és segítenek a weblap tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más honlapokon termékek és szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.

Funkcionális sütik

A funkcionális sütik az űrlapon keresztül megadott adatok megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a honlap által nyújtott élményt. A funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más honlapokon reklámokat küldjenek Önnek.

Nyomkövető sütik

A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például a Google, Adserver, és Facebook reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste honlapunkat. A nyomkövető sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is használhatjuk, amelyek a látogatásról
szóló információkat később felhasználhatják személyre szabott reklámokhoz más weblapokon.

Webjelző sütik

A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket pl. az e-mail hírlevelünkben használunk. Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban.

Jelenleg nincs mód hírlevélre feliratkozni honlapunkon keresztül.

Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, állunk szíves rendelkezésére.

 

7. Az adatkezelés időtartama

 

A kapcsolatfelvétel során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon keresztül történő hozzájárulásokon alapuló adatkezeléseket.

 

8. Adatok megismerése, felhasználása, továbbítása

 

Az Önről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét igény szerint rögzítjük.

Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

Személyes adat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor.

 

9. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Ön az adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, a kezelt adatok köréről, céljáról, az őket megillető jogokról és azok érvényesítési lehetőségeiről a kiadott adatkezelési tájékoztató útján kap tájékoztatást.

a) Hozzáférési jog – az adatkezelés folyamatában Ön jogosult hozzáférni az Önről tárolt adatokhoz, és tájékoztatást kapni a kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra.
Az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadjuk meg, kivéve, ha bizonyítható, hogy az érintettet nem áll módunkban azonosítani. 

A Postás Szakszervezet az Ön kérésére írásban tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról a kérelem benyújtásától számított
30 napon belül.

Jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Postás Szakszervezet munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

b) Helyesbítéshez való jog – Ön jogosult kérni, hogy az Önre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján helyesbítsük

c) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog – Ön kérelmére töröljük az Önről tárolt adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonhatja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
 • a személyes adatot jogellenesen kezeltük;
 • alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az általunk kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését, ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is követő rövid időn belül törölni kell.

d) Adatok zárolásához való jog – Zároljuk a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
Ön jogos érdekeit.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

e) Korlátozáshoz való jog – ha felmerül az Önről kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, vagy Önnek az adatkezelésre vonatkozó tiltakozása, Ön kérheti, hogy korlátozzuk ezen adatok vonatkozásában az adatkezelést.

f) Adathordozhatósághoz való jog – azon jogát takarja, hogy Ön jogosult, géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapni az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsássa.

g) Tiltakozáshoz való jog – ha az Önre vonatkozó adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben úgy Ön bármikor tiltakozhat az ilyen célból kezelt személyes adatainak
kezelése ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül

 • megvizsgáljuk,
 • annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és
 • a döntésről Önt írásban tájékoztatjuk.

 

10. Adatbiztonság

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelveink vagy szabályzatunk szerint járunk el és ilyen eljárást követelünk meg tisztségviselőinktől, munkavállalóinktól, illetve szerződéses partnereinktől.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgozunk ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket. A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk.

Az Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt kötelesek vagyunk megtéríteni. Ha az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsértjük, akkor sérelemdíjat követelhet.

A Postás Szakszervezet az Önről jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatja.

 

11. Egyéb rendelkezések

 

A jelen tájékoztatónkban említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből Ön azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat – bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság –, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Budapest, 2023. július 21.

 

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: