GINOP-5.3.5-18-2020-00198 számú projekt

„Az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózat-végrehajtási üzleti területén”

Napjainkra a dolgozók megtartása és a humán erőforrás fejlesztése az ellátás biztosításához nélkülözhetetlenné vált a munkakörök túlnyomó többségében (ez különösen igaz az egészségügyi-szociális és a szolgáltató ágazatokra), hiszen jelentősen megnőtt a pályaelhagyók és külföldön munkát vállalók száma. A szférában dolgozók megtartása, egészségének megőrzése kiemelt szerephez jut, hiszen a túlterhelt személyzet kiégésével a munkabírásuk és teljesítő képességük, ebből adódóan az általuk nyújtott szolgáltatás minősége is csökken. „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózat-végrehajtási üzleti területén” című projekt témaválasztás során jelentősen meghatározták gondolkodásunkat azok a hazai és nemzetközi munkaerőpiaci stratégiák, amelyek a fenti probléma megoldásához közvetlenül is kapcsolódnak.

A projekt közvetlen célcsoportja a szolgáltatási tevékenység frontvonalában található kézbesítői hálózat. A szakmai koncepció olyan fejlesztésre irányul, amely a munkavégzés fizikai és szellemi faktorainak és egészségi jellemzőinek elemzésén keresztül hozzájárul szakszervezet által képviselt munkavállalók, a hálózati terület idősödő korcsoportba lépő dolgozói munkaképességének megőrzéséhez, az életkoron alapuló diszkrimináció leküzdéséhez, az idősebb munkavállalók a szervezeten belül betöltött szerepének megfelelő formában történő értékeléséhez, valamint tudásuk és tapasztalataik generációk közötti átadásához is.

Sajtóközlemény

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottság és az OTT-ONE Nyrt. konzorciumban valósítja meg a GINOP-5.3.5-18-2020-00198 kódszámú pályázatot 50 millió Forint vissza nem térítendő, európai uniós támogatásból. A fejlesztés céljai közé tartozik a foglalkoztatottak egészségi állapotának kérdőíves felmérése, elemzése; a már kialakított módszertan alapján a fizikai és szellemi kompetenciák mérése; ergonómiai exoskeleton illetve hasonló célú (gyógyászati) segédeszközök használata; a munkaképesség mérése és a digitalizáció összekapcsolása; a tapasztalatok visszacsatolása.

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottsága az OTT-ONE Nyrt-vel konzorciumban támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP-5.3.5-18 „Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek” tárgyú pályázatban. A támogató részéről „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” c. GINOP-5.3.5-18-2020-00198 számú pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt gazdája és a pályázati konzorcium vezetője a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Szakszervezeti Bizottsága. A projekt megvalósításában konzorcium partnerként az OTT-ONE Nyrt. szerepel. A támogatási szerződés 2021.05.10 napján lépett hatályba, a projekt megvalósításának kezdete 2021.03.01. napja, a befejezés határideje pedig 2021.02.28. napja.

A projekt vissza nem térítendő támogatásból áll, aminek összege 50 millió Ft. A pályázat szakmai koncepciója olyan fejlesztésre irányul, amely a munkavégzés fizikai és szellemi faktorainak és egészségi jellemzőinek elemzésén keresztül hozzájárul a szakszervezet által képviselt munkavállalók, a hálózati terület idősödő korcsoportba lépő dolgozói munkaképességének megőrzéséhez.

2021. március 31.

További információ kérhető:
Tóth Zsuzsanna, elnök
Postás Szakszervezet
E-mail: zsuzsanna.toth@posta.hu
Telefon: +36 30 771 0737

Szakszervezeti projektek a postások egészségéért

A Postás Szakszervezet, ezen belül a Pécsi Területi Bizottság vezetésével 2021 tavaszán két program indult el. A projektek célja a postai dolgozók szellemi és fizikai munkavégző képességének megőrzése, a prevenció, illetve a jövő postai munkahelyeinek előkészítése. A projektek eredményeképp több mint száz kézbesítő és logisztikai munkatárs kapott egészségmegőrző segédeszközöket.

A Magyar Posta hagyományosan nagy hangsúlyt helyez a dolgozók munkaképességének megőrzésére, mely tevékenység szakszervezeti oldalról mindig támogatásra talált. A munkáltató és a munkavállalói érdekképviseletek megegyezése alapján a szakszervezet egy, a hazai nagyvállalati körben egyedülállóan széles körű munkaképességi index vizsgálatot végzett 2018-ban. A vizsgálat eredményei alapján a postai munkavállalók egészségi helyzetét tekintve nagyon szomorú adatokat kaptak a kutatók.

Kép: Farkas Ilona, a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottságának ügyvezető titkára, Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke és Orbán Kálmán Péter, Magyar Posta Zrt. Pécsi Logisztikai Üzem, műszakvezető logisztikai munkatárs

A kutatás szerint az 50–64 éves korcsoportban a dolgozók mintegy 30%-a esetében egészségügyi problémáikból adódóan mielőbbi változtatásokra van szükség a munkahelyen, a korai nyugdíjazás és a munkaképesség-csökkenés kockázatának megelőzése céljából. A fő egészségügyi problémák közé tartoznak a váz- és izomrendszeri megbetegedések és az ezzel összefüggően fellépő hangulatzavarok. A depresszió ma az egyik leggyakoribb oka a munkaképesség-csökkenésnek és munkából való korai kiesésnek (nyugdíjaskor előtt).

Nyilvánvaló az is, hogy a kor előrehaladtával csökken a fizikai munkaképesség: a szív és a légző rendszer teljesítménye és az izomerő 30 éves kor után évente körülbelül 1-2%-kal csökken. Az alacsonyabb teljesítőképesség főként a nagy fizikai munkateherrel járó munkakörökben okoz problémát, a postás munkahelyek jelentős része ráadásul rossz testtartásban végzett munkát, nehéz tárgyak kezelését vagy monoton munkát feltételez. A postai vizsgálat egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy kimutatta: a fizikai és szellemi erőfeszítést egyaránt igénylő munkakörökben a legnagyobb az egészségkárosodás veszélye.

Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke szerint ez vezette az érdekképviselet elnökségét arra a következtetésre, hogy a GINOP 535 konstrukció keretében olyan projekteket érdemes indítani a munkáltató támogatásával, amelyben a munkavégzés egészségi hatásainak vizsgálata, az egészséget kevésbé megterhelő munkakörülmények kialakítása kerülhet a középpontba. A programok során különös figyelmet fordítanak az idősödő korosztályokra. A támogatói döntést követően előbb a logisztikai területen, majd a hálózatvégrehajtási szervezetben indult el a megvalósítás.

A projektek egyik eredménye, hogy a postai munkatársak egészségmegőrző segédeszközöket kaptak. Az egyéves időtartamú projektek természetesen nem vállalkozhatnak arra, hogy minden postai dolgozót egészségmegőrző eszközökkel lássanak el. A tudományosan megalapozott vizsgálatok alapján azonban több mint száz kézbesítő és logisztikai munkatárs kap ilyen segédeszközöket.

Az eszközök között a hagyományos, költséghatékony megoldásoktól kezdve olyan világújdonságok is szerepelnek, mint a 2020-2021 során elérhetővé vált, második generációs exoskeletonok (mesterséges külső vázak). Ezek a szuperhősök ruházatára emlékeztető eszközök megkönnyítik a fizikai munkavégzést a lábak és ízületek megtámasztásával, ugyanakkor könnyű, lélegző anyagokból készülnek, így nem zavaró a használatuk a munkavégzés során.

Az eszközöket használók és a kontroll csoportba jelentkezők munkavégzési jellemzőit a legkorszerűbb fizikai és szellemi vizsgálati eljárásokkal követik a programba bevont kutatók: foglalkozásegészségügyi orvosok, pszichológusok és munkaerőpiaci szakemberek. A programok megvalósítása során kiváló együttműködés alakult ki a Magyar Posta Humánpolitikai Főigazgatóságával és az érintett szakmai területek vezetésével. A projektek tapasztalatai mellett ez az együttműködés is nagyban segítheti a szakszervezet céljainak elérését: a munkaegészség fejlesztését új, eddig hiányzó eszközök alkalmazásával, valamint a szakszervezet és a postavezetés által közösen kialakítható kormenedzsment technikák bevezetését a Magyar Postánál.

Kép: Farkas Ilona, a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottságának ügyvezető titkára, Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke és Orbán Kálmán Péter, Magyar Posta Zrt. Pécsi Logisztikai Üzem, műszakvezető logisztikai munkatárs

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:
A cikk a GINOP-5.3.5-18-2020-00198 sz. „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” c. pályázat és a GINOP-5.3.5-18-2020-00200 sz. „A munka jövője a postai szolgáltatásoknál, a változó készségigények és tevékenységek összehangolása új módszerekkel” c. pályázat megvalósítását ismerteti.

További információ, interjú:
Tóth Zsuzsanna, elnök
Postás Szakszervezet
E-mail: zsuzsanna.toth@posta.hu
Tel.: +36 30 771 0737

Kérdőív

Komplex kérdőív a hálózatvégrehajtási területen dolgozók egészségi állapotának megőrzéséért

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottsága egy olyan pályázatot valósít meg a munkáltató Magyar Posta Zrt. támogatásával, amely a hálózat végrehajtási területen dolgozók egészségi állapotának megőrzését kívánja elősegíteni. A projekt első ütemében arra kérjük a munkatársakat, hogy e kérdőív kitöltésével adjanak képet a munkához kapcsolódó egészségi állapotukról. A projekt tagjai javaslatokat fogalmaznak meg a Magyar Posta Zrt. számára a munkahelyi egészségvédelem fejlesztése, az egészségkárosodás megelőzése, a kapcsolódó munkakörülmények javítása érdekében.

Az űrlap kitöltése önkéntes és név megadását sem igényli!

Köszönjük együttműködésedet!

Budapest, 2021. június 30.

„ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ” SZAKSZERVEZETI PLATFORM

A Postás Szakszervezet a GINOP-5.3.5-18-2020-00198 számú „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” című pályázat című projekt keretében létrehozta az „ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ” szakszervezeti platformot.

A platform feladata új, eddig hiányzó eszközök alkalmazásával segíteni a munkaegészség fejlesztését. Olyan specifikus egészséget megőrző eszközökre és metodikákra van szükség, amelyek megteremtik az egészségtudatos gondolkodást a postai munkavállalók körében.

Amennyiben hozzá szeretne járulni a platform működéséhez, kérjük írja meg kérdését, felvetését a pecs.postas.szakszervezet.eptk@gmail.com email címre. Honlapunkon folyamatosan közzétesszük a szélesebb körű érdeklődésre is számot tartó hozzászólásokat.

Lehet orvosi tanácsadást, segítséget igényelni, ha fájdalmaim vannak?

A projekt keretében a vizsgálatokhoz kapcsolódóan szakorvosi tanácsadást nyújtottunk a személyes kiértékelések és visszacsatolások alkalmával. A projekt zárását követően ilyen jellegű személyes konzultációkra nincs lehetőség.

Kaphatok én is ilyen eszközöket, amiket a kollégák viselnek?

A GINOP projekt pilot programja keretében 54 munkatársunk kapcsolódhatott úgy be a programba, hogy valamilyen egészségmegőrző eszközt viselhet a munkavégzése során. A programban használt lumbális övet a pilot projekt lebonyolítója nem veszi vissza munkatársainktól, azt a projekt lezárását követően is használhatják. Bízunk benne, hogy a jövőben is lesznek olyan programok, amelyek eszközöket és módszereket is biztosítani tudnak a kollektíva számára.

Mikor lesz a következő program?

„Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” című projekt 2022. márciusában fejeződött be. A Postás Szakszervezet kiemelt feladatának tekinti a jövőben is a munkavállalók egészségtudatos munkavégzését és ennek érdekében keresi a további lehetőségeket.

Zárult az idősödő postás generációk egészségével kapcsolatos GINOP program

A Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottsága vezetésével megvalósuló projektben a hálózatvégrehajtási üzleti terület munkatársai az egészségtudatos munkavégzés kialakítására kaptak iránymutatást. A program eredményeinek hosszú távú fenntarthatósága érdekében a Liga Szakszervezetekkel való együttműködésben létrejött az „ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ” szakszervezeti platform.

A GINOP-5.3.5-18-2020-00198 számú „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerőpiaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózatvégrehajtási üzleti területén” című projekt keretében 13 hónap alatt több mint száz pécsi hálózatvégrehajtási üzleti területen dolgozó munkatárs került bevonásra.

A projektbe kerülő dolgozók közül több mint ötvenen használhattak a vállalatnál eddig rendszerszerűen nem alkalmazott, egészséges munkavégzést elősegítő eszközöket. Ilyenek voltak azok az ergonómiai exoskeletonok (mesterséges külső vázak) és hasonló célú gyógyászati segédeszközök, amelyek a nemzetközi tapasztalatok alapján segítik az egészségtudatos munkavégzés kialakítását. A hálózatvégrehajtási területen szervezett kutatómunka során, Farkas Ilona a Postás Szakszervezet Pécsi Területi Bizottságának ügyvezető titkára olyan eszközökre irányította a figyelmet, amelyek elődjei már korábban egy-két dolgozónál egyéni beszerzésben használatba kerültek.

A projektben a Postás Szakszervezet a Pécsi Tudományegyetem orvosaival együttműködve azt vizsgálta, milyen hatást gyakorol a szervezetre az egészségmegőrző eszközökkel támogatott munkavégzés. A Postás Szakszervezet elnökéhez és a projektben résztvevő szakszervezeti munkatársak részére érkezett pozitív visszajelzések alapján érzékelhetőek voltak az egészségtudatos munkavégzésre való felkészítés hatásai. Az egészségmegőrzés úgymint a munkahelyen a magánéletben is egy fontos és kiemelt kérdés a munkavállalók életében, amelyet projektünk is igazolt.

A pályázatban az eredmények hosszabb távú hasznosítása érdekében kialakításra került egy szakszervezeti platform, amelyben a Postás Szakszervezet vezető szerepe mellett a LIGA szakszervezeti szövetség több tagja is együttműködik. A platform „ÚT AZ EGÉSZSÉGHEZ” elnevezéssel került megalapításra, amely működése során folyamatos információkat nyújt az egészségtudatos munkavégzés kialakítására.

A projektben egy távoktatásban megvalósított tanfolyami képzés is helyet kapott, amely „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások kezelése” címet kapta. A képzést eddig a szakszervezet 33 tagja végezte el, a további tervek között van későbbi pályázatok keretében ennek kiterjesztése akár a teljes szakszervezeti tagságra.

Amerikai kutatókat fogadott a Postás Szakszervezet vezetése

A George Washington Egyetem humán és szervezeti tanulás doktori programjának diákjait fogadta a Postás Szakszervezet elnöksége Budapesten. A doktoranduszok a Benczúr Palota Kulturális Központban nemcsak az érdekképviselet szakmai tevékenységéről hallgattak meg beszámolót, hanem látogatást tettek a Postamúzeumban is.

A program az amerikai egyetem „Globális kompetencia és tudatosság fejlesztése a közösségi részvételen alapuló programokon keresztül” című kurzusának keretében valósult meg. A gyakorlati kutatásra és tapasztalatszerzésre építő tantárgy oktatója és egyben a csoport vezetője, Dr. Cseh Mária, a George Washington Egyetem professzora, a Pécsi Tudományegyetem díszdoktora volt. A doktori kurzus oktatásába a Pécsi Tudományegyetem két munkatársa, Dr. Zádori Iván és Dr. Nemeskéri Zsolt is bekapcsolódott, akik szintén elkísérték a doktoranduszokat.

Kép: A delegáció tagjai és a szakszervezet képviselői a Benczúr Palota Fehér Szalonjában

A szakmai beszélgetés során a Postás Szakszervezet elnöke, Tóth Zsuzsanna bemutatta a hazai érdekképviseleti tevékenység változásának főbb tendenciáit a rendszerváltást követően, külön is kitérve a postás szakszervezeti munka sajátos kihívásaira. A doktori diákok igen aktívan vettek részt a beszélgetésben, a kérdéseikre adott válaszok alapján plasztikus kép rajzolódott ki a közösségi szerveződések eltérő nemzeti vonásairól és a kontinenseket átívelő hasonlóságokról is.

Az USA-ból érkezett résztvevők különösen érdekesnek találták azokat az uniós programokat, amelyeket a szakszervezet a postás dolgozók egészségmegőrzése, illetve a postai munka 21. századi változásaihoz való alkalmazkodás érdekében indított*. Az amerikai egyetem professzora szerint a megismert programok világszínvonalú fejlesztéseket alapozhatnak meg a Magyar Postánál.

*A programok pontos megnevezése: GINOP-5.3.5-18-2020-00198 „Az idősödő társadalomból fakadó munkaerő-piaci kihívások kezelése a Magyar Posta hálózat-végrehajtási üzleti területén”, illetve a GINOP-5.3.5-18-2020-00200 „A munka jövője a postai szolgáltatásoknál, a változó készségigények és tevékenységek összehangolása új módszerekkel” c. projekt.

Aktualizálva: 2022.06.30.

 

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: