Elnökség

Az Elnökség a Választmány munkáját előkészítő és végrehajtó testület.

Elnökség tagjai:

az Elnökség tagjait a szakszervezeti tagok soraiból választják a választási körzetekben a jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

Elnökség állandó meghívottjai:

  • Felügyelőbizottság elnöke,
  • Etikai Bizottság elnöke,
  • ügyvezető titkárok,
  • tagozatvezetők,
  • szakértő.

Az Elnökség feladata és hatásköre:

  1. a Választmány elé kerülő szakmai és szakszervezet-politikai anyagok előkészítése;
  2. a Postás Szakszervezet vezető testületei döntéseinek, állásfoglalásainak, határozatainak érvényesítése;
  3. meghatározott feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket;
  4. dönt mindazokban a kérdésekben, amelyekre a Választmány felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzatban.

Határozatképes, ha tagjainak 2/3-a jelen van.
Határozatait egyszerű többséggel hozza.

Aktualizálva: 2021.01.09.

Tóth Zsuzsanna elnök

Postás Szakszervezet Központja
1406 Budapest, Pf. 14

Burján Ildikó alelnök

Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
5601 Békéscsaba

Gál Zsuzsanna ügyvezető titkár, tagozatvezető

Postás Szakszervezet Budapesti TSZB
1426 Budapest, Pf. 189

Mazák Viktória Erzsébet ügyvezető titkár, tagozatvezető

Postás Szakszervezet Debreceni SZSZT
4015 Debrecen, Pf. 34

Burján Ildikó alelnök, ügyvezető titkár

Postás Szakszervezet Miskolci TTT
3501 Miskolc, Pf. 313

Kiss Antal ügyvezető titkár

Postás Szakszervezet Soproni TTT
9401 Sopron, Pf. 1

Dr. Nemes Sándor ügyvezető titkár

Postás Szakszervezet Szegedi TSZB
6701 Szeged, Pf. 800

Torma Cecília alapszervezeti titkár

Önálló Alapszervezetek
1406 Budapest, Pf. 14

Farkas Ilona (Zalaegerszeg) ügyvezető titkár

Postás Szakszervezet Pécsi TSZB
7601 Pécs, Pf. 58

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: