A POSTÁS SZAKSZERVEZET ALELNÖKE

Burján Ildikó alelnök
Postás Szakszervezet Szegedi Területi Szakszervezeti Bizottsága
Békéscsaba 1 KSZB
5601 Békéscsaba
Mobil: 06 (30) 772 1501
Az alelnök is a Postás Szakszervezet vezető tisztségviselőjének minősül.

 

Az alelnök jog- és hatásköre, feladatai:

  • az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt,
  • irányítja a Postás Szakszervezet szervezési tevékenységét. Ezen belül irányítja a szervezetépítési, tagtoborzási tevékenységet, valamint összefogja, irányítja és felügyeli a tisztségviselői utánpótlás megteremtésére irányuló tevékenységet,
  • irányítja és felügyeli a szakszervezet szabályzatainak, egységes adatszolgáltatási rendszerének kialakítására irányuló tevékenységet,
  • irányítja és felügyeli a Postás Szakszervezet területi szakszervezeti egységei részére szükséges módszertani és segédanyagok elkészítésére, az oktatások megszervezésére és lebonyolítására irányuló tevékenységet,
  • irányítja és felügyeli a taglétszámra és tagdíjbevételre vonatkozó adatszolgáltatási rendszer kialakítására és működtetésére irányuló tevékenységet, elemzéseket készíttet,
  • irányítja és szervezi a Postás Szakszervezet álláspontjának kialakítását a Magyar Posta Zrt.-nél alkalmazott teljesítményértékelési rendszerrel (norma) kapcsolatos tárgyalások előkészítésénél. Képviseli a szakszervezetet a tárgyalásokon,
  • szervezi és koordinálja a szakszervezet normával összefüggő tevékenységét és gondoskodik a területi és központi tevékenység összehangolásáról,
  • bér-, foglalkoztatás- és szociálpolitikához kapcsolódó ügyek tárgyalásain képviseli a Postás Szakszervezetet és gondoskodik álláspontja érvényre juttatásáról.

Aktualizálva: 2023.08.31.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: