Felügyelő Bizottság

A Felügyelő Bizottság kilenc tagját és kettő póttagját a küldöttgyűlés választja öt évre. A Felügyelő Bizottság alakuló ülésén egyszerű többséggel elnököt választ. Munkáját saját ügyrendje alapján végzi. A testület pénzügyi, gazdasági hozzáértéssel, szakismerettel rendelkező tagokból áll.

Tagjai nem lehetnek az ellenőrzési területen működő szakszervezeti választott testületeknek a tagjai, és nem állhatnak szakszervezettel munkaviszonyban.

A Felügyelő Bizottság jog- és hatásköre:

  • előzetesen véleményezi a Postás Szakszervezet költségvetés tervezetét, véleményt, illetve beszámolót készít a Választmány részére a gazdálkodásról, az évközi módosításokról, beruházásokról, rendkívüli kiadások indokoltságáról;
  • ellenőrzi a Postás Szakszervezet pénzügyi gazdálkodását, számviteli rendjét, ellenőrzéseivel segíti a gazdálkodás hatékonyságát;
  • vizsgálja a Postás Szakszervezet központjának gazdálkodását;
  • intézkedik és határidőt ír elő a feltárt szabálytalanság megszüntetésére. Az érintetteknek válaszol, tájékoztatja a Választmányt és az Elnökséget megállapításairól.

Aktualizálva: 2023.08.03.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: