Alapszervezet

Működésének elvei:

 • a Postás Szakszervezet szervezeti rendszerének alapegysége;
 • az alapszervezet testületei lehetnek: taggyűlés, küldöttgyűlés, bizalmi testület, szakszervezeti bizottság;
 • az alapszervezet tisztségviselőit a tagság, vagy küldöttei választják meg;
 • az alapszervezet kilépése a Postás Szakszervezetből csak minden egyes tag személyes kilépése utján történhet. A tagságukat fenntartók tovább működtetik az alapszervezetet;
 • az alapszervezet jogutód nélküli megszűnése esetén annak vagyona a Postás Szakszervezet tulajdonába megy át, illetve marad;
 • az alapszervezetek önállóan alakítják ki saját Szervezeti és Működési Szabályzatukat, határozzák meg szervezeti felépítésüket.

Jogai:

 • a magasabb szintű testületekbe önállóan – vagy más alapszervezetekkel együtt küldöttet választani, annak munkáját értékelni, képviseleti eljárásra felhatalmazni, beszámoltatni és visszahívását kezdeményezni;
 • igénybe venni a Postás Szakszervezet által biztosított szakértői segítséget, oktatást, adatszolgáltatást, üdülést, sajtó nyilvánosságot és egyéb szolgáltatásokat;
 • indítványokat, javaslatokat tenni vezető testületeknek;
 • tagjai szociális rászorultsága esetén önsegélyező feladatokat ellátni;
 • a Munka Törvénykönyvében biztosított szakszervezeti jogokat gyakorolni;
 • döntéshozatal minden, az alapszervezet hatáskörébe tartozó ügyben.

Feladatai:

 • tagjai egyéni és kollektív érdekeit képviselni és védeni a munkaviszonnyal, továbbá a szakszervezet működésével összefüggő ügyekben;
 • tagszervező munka;
 • küldötteket jelölni vagy választani a vezető testületekbe és más szervezetekbe;
 • tagjait rendszeresen tájékoztatni a szakszervezeti testületek tevékenységéről, a tagság észrevételeinek, indítványainak, állásfoglalásainak továbbítása e testületek felé;
 • a Postás Szakszervezet Alapszabályával és Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, saját szervezeti, felépítési és működési rendjét szabályozni;
 • megválasztani tisztségviselőit, értékelni és ellenőrizni azok tevékenységét;
 • évente beszámolni az alapszervezet pénzügyi gazdálkodásáról;
 • jelen Alapszabályban meghatározott mértékben a Postás Szakszervezet működéséhez, fenntartásához szükséges anyagi hozzájárulást biztosítani.

Aktualizálva: 2015.11.22.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: