Etikai Bizottság

Az Etikai Bizottság hat tagját és kettő póttagját a küldöttgyűlés választja öt évre. Az Etikai Bizottság első alakuló ülésén elnököt választ egyszerű többséggel. Munkáját háromtagú tanácsban végzi a saját ügyrendje alapján.

Az Etikai Bizottság feladat és jogköre:

Megkeresés alapján megvizsgálja a testületek és tisztségviselők Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti működését. A vizsgálat eredményéről tájékoztatja a kezdeményezőt, az érintetteket és a Választmányt.

Aktualizálva: 2015.11.22.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: