• Jogsegélyszolgálat

  Jogsegélyszolgálat

 • Miért válassz minket?

  Miért válassz minket?

 • Tagkártya elfogadóhelyek

  Tagkártya elfogadóhelyek

 • Középszervek

  Középszerveink

 • Eseménynaptár

  Eseménynaptár

 • Nemzetközi kapcsolatok

  Nemzetközi kapcsolatok

 • Képarchívum

  Képarchívum

 • Postás Dolgozó - MSZOSZ-díjas újság

  Szakmai újságunk

 • Szabadidős programok

  Szabadidős programok

 • Sajtószemle

  Sajtószemle

Több mint 180 partner, már 402 helyen fogadja el tagkártyánkat! *** Javasoljuk, hogy vásárlási szándéka, utazás, kirándulás előtt tájékozódjon, hol vehet igénybe különböző mértékű kedvezményeket a tagkártya bemutatásával! *** E gördülő szövegre kattintva juthat el az aktuális adatbázishoz. *** Kellemes böngészést kívánunk! ***

Gondolatok a bérmegállapodás margójára

Kedves Kollégák!

Megköszönöm a türelmet, amit a bérmegállapodás idején tanúsítottatok. Hosszú tárgyalási folyamaton vagyunk túl. A keretek mindenki számára ismertek, hiszen tavaly év elején szakszervezeti nyomásra - amelyben a Postás Szakszervezet jelentős szerepet vállalt - megköttetett a három évre szóló bérmegállapodás. A keretek felosztásának részleteiről pedig alább olvashattok tájékoztatást.

Az idei 12% elosztásánál új rendszerről, a postai munkaköri csoportok (a bértarifarendszer alapja) kialakításáról egyeztettünk a munkáltatóval, valamennyi, a Postánál működő szakszervezettel való folyamatos együttműködésben.

2017 végén azzal záródtak a tárgyalások, hogy december 14-én minden szakszervezeti vezető aláírta a jegyzőkönyvet a 2018-ra vonatkozó álláspontról. A megnövekedett és nehéz körülmények között végzett év végi szakmai munkát vettük figyelembe, amikor közösen úgy döntöttünk, hogy nem hívunk össze választmányi értekezleteket, hiszen nem lehettünk biztosak a határozatképességben. Január 10-én valamennyi választmány szinte teljes létszámban ismerhette meg a tárgyalások eredményeként jegyzőkönyvben rögzített számokat, tényeket. Ismertté vált a munkaköri csoportok kialakításának rendszere, melyről az érdekképviseletek nyár óta teljes mélységű tájékoztatást kaptak.

A rendszer kialakítása során számos aggályunkat fejeztük ki, kérdéseket tettünk fel, javaslatokat terjesztettünk elő, kevés kivétellel közös levelekben a társszakszervezetekkel. Az állítás, hogy van olyan érdekképviseleti vezető, aki ezt a rendszert ma nem tudja értelmezni, nem elfogadható csúsztatás.

A Postás Szakszervezet már korábban, igen széles tisztségviselői körben ismertette a rendszer felállítását, így választmányi tagjainknak könnyebbé vált az ismeretanyag megértése. A működésben bizonyára ki fog derülni nem egy változtatásra szoruló részlet. Olyan is, amire figyelmeztettünk, és olyan is, amire nem is gondoltunk. Valamennyi kollégánk segítségét, jelzését kérjük, hogy a most még bonyolultnak tűnő rendszer mindenki számára világos legyen, és a legjobbat hozzuk ki belőle a munkatársak érdekében. Kérem, figyelmesen olvassátok el a tájékoztatót, melyet az érdekképviseletek kérésére a munkavállalók egyénileg kapnak meg. Rendelkezésre állunk a kérdések megválaszolásában, segítünk, ahol szükséges.

A Postás Szakszervezet a tárgyalások mentén született megállapodásokat, ahogy mindenkor, most is betartotta. Nevezetesen azt, amit valamennyi, a tárgyalásokon részt vevő érdekképviselet elfogadott: hogy a fordulók alkalmával nem kommunikálunk, hiszen a tagság számára nagyon nehéz lett volna a rengeteg tétel folyamatos változását követni, értelmezni. A megállapodás azonban nem minden érdekképviselet számára volt „törvényerejű”. Én kérek elnézést tisztségviselőinktől azok nevében, akik kellemetlen helyzetekbe hozták őket a részinformációk rendszeres kiszivárogtatásával.

Kérem, senki ne higgye, hogy teljes megelégedésünkre szolgál a bérmegállapodás végső eredménye. Megfáradt, megkeseredett, nehéz munkát végző munkatársainknak sokkal több járna. Olyan gazdasági környezetben élünk azonban, ahol a fluktuáció, a létszámhiány szinte minden munkahelyet érint. Honfitársaink, fiataljaink nagy számban külföldön próbálnak boldogulni, nem ok nélkül. Nem egyedi a Posta helyzete, a munkavállalói elégedetlenség társadalmi jelenség.

Problémáinkat ugyanakkor nekünk kell megoldanunk. Fel kell nyitnunk a tulajdonos szemét, meg kell vívnunk harcunkat a munkahelyek kiszolgáltatottságának megszüntetéséért. Vissza kell szereznünk a postai munka rangját, presztízsét. Erkölcsileg és anyagilag is el kell ismertetnünk a nehéz munkát.

A szakszervezet nem néhány vezetőből és tisztségviselőből áll. A szakszervezet maga a tagság. Akkor vagyunk, leszünk erősek, ha sokan és még többen állva maradunk. Akkor tudunk élni a nyomásgyakorlás lehetőségével, ha sokan vagyunk. Ha hibáinkból tanulunk, figyelünk egymásra, segítjük egymást.

Aktív szakszervezeti tagjaink jelzései szolgálnak munícióként a munkáltatóval folytatott tárgyalások során. Sokszor indulatokkal tűzdelve, heves megfogalmazással alátámasztva céljainkat, mondanivalónkat, mindenkor szakszervezeti tagjaink érdeket képviselve. Ez a feladatunk, ez a kötelességünk.

Rajtunk is múlik, hogy akarunk és tudunk-e változtatni. Tárgyalási helyzetünk erősítése érdekében szükséges, hogy minél többen kapcsolódjatok be a Postás Szakszervezet szakmai tagozatainak munkájába. Érveink ütköztetésére, a munkáltatóval folytatott folyamatos párbeszédre ezek a fórumok adnak lehetőséget, mindkét fél számára biztosítva a szakmai információcserét. A cél az, hogy e találkozók eredményeképpen a jövőben minél több kielégítő megoldás szülessen.

És végezetül még egy gondolat. A következő hetekben értelemszerűen a bérmegállapodás és annak végrehajtása lesz a postai közbeszéd elsődleges tárgya. Tudnotok kell, hogy az idei megállapodást csak két szakszervezet írta alá, annak ellenére, hogy valamennyien végig teljes jogú részesei, egyeztetői, véleményezői, javaslattevői voltunk a tárgyalásoknak. Lesznek, akik nem úgy, nem arról beszélnek majd, ahogy az megtörtént, nem azokat az indokokat sorolják, amelyek az élőszóban történő egyeztetésnél elhangzottak.

A magam részéről maradok az egyenes úton, még ha ez rögös, és időnként a sárdobálástól nehezen járható is. A magam személyében és a Postás Szakszervezet elnökeként egyaránt a hitelesség útját választom még akkor is, ha nehéz indokolni az egyéni sérelmet szenvedőknek a szándékot, ismertetni a jövőképet.

Mindannyian nehéz helyzetben vagyunk. Már eleve fáradtan, csüggedten kezdjük a heteket. Félünk, hogy vajon holnap reggel hány kolléga nem jön már, hány ember munkáját kell elvégezni, hányadik új embert betanítani...

Nem kérhetem a türelmet, mert azt valahol máshol mérik már. Kérek mindenkinek jó egészséget, hogy ne emésszen fel senkit a fásultság, a reménytelenség érzése. Kérem azt, hogy a jövőben is álljunk ki együtt és minél többen közös érdekeinkért, céljainkért.

Budapest, 2018. január 16.

Tóth Zsuzsanna elnök

A 2018. évre vonatkozó bérmegállapodás részletei

A hároméves megállapodásban foglaltak alapján, társasági szinten 2018 évre biztosított keret 12%. A rendelkezésre álló forrásból a 430/2016 (XII.15.) Kormányrendelet szerint a 138 000 Ft minimálbér és a 180 500 Ft garantált bérminimum alkalmazása kötelező.

A bértárgyalás 2017. november 9-én a szakmai nappal kezdődött, majd meghatározott ütemezés szerint - az év végéhez közeledve további tárgyalási napok beiktatásával - folytatódott.

A tavalyi évet értékelve és az év végi forgalomfelfutást látva a munkáltatóval való találkozások során már korábban is minden alkalommal jeleztük elvárásunkat a munkavállalók részére történő teljesítményelismerés kifizetése érdekében.

Érveinket mérlegelve a menedzsment belátta, hogy jogos kéréssel élünk, és már a szakmai napon megtette erre vonatkozó ajánlatát, amely az elmúlt évben megvalósult kifizetésnél magasabb összeget tartalmazott. Az egyszeri elismerés kifizetéséről 2017. november 14-én írtuk alá a megállapodást, amely az érdekképviseleti oldal észrevételei alapján, 2017. december 14-én történt módosítással két részletben, PoPa utalvány formájában óraszámarányosan, besorolási bértől függően 75 000 és 70 000 Ft értékben valósult meg.

A tavalyi évben minden érdekképviselet által aláírt 3 évre vonatkozó megállapodás adott alapot a felosztható keretre, melynek 25%-a a munkaerő piaci helyzet kezelésére szolgál, 75%-a pedig az általános elvek alapján került felosztásra.

A munkáltató által bemutatott javaslatra az érdekképviseleti oldal egységes észrevételeket és javaslatokat fogalmazott meg, melynek eredményeként a munkáltatói ajánlat - kompromisszumokat találva - folyamatosan változtatásra került.

Jelentős változás a 2018. évi bérfejlesztés elveiben, hogy a %-os mérték meghatározása a Postai Munkaköri Kategórián (PMK) és az adott munkavállaló alapbérének a piachoz való viszonyulásán alapul. A Postai Munkaköri Kategóriák kialakítása objektív módon rendezi a munkaköröket a felelőségi szintek, a tudás, probléma megoldás és szükséges kompetenciák szerint.

A végrehajtás és az irányitás szolgáltatás területén eltérő módon valósul meg a bérfejlesztés, amely rendszer kialakítása során az érdekképviseletek javaslata figyelembevételre került.

A végrehajtás területén átlagosan 11,9% amely differenciálás és kiemelés nélkül 1%-14%-ig terjedhet, az irányítás szolgáltatás területén 6,2%-os, amely differenciálás és kiemelés nélkül 1% -12%-ig terjedhet.

A Postás Szakszervezet elért eredménye, hogy az alapbérfejlesztés differenciálására vonatkozó rögzített feltételek között a szenioritás (a postai munkaviszony hossza) figyelembe vételre kerül. Ennek alapján a 20 éves vagy a feletti munkaviszony esetén 85%-ban alanyi jogon, 15%-ban pedig differenciáltan valósul meg. A végrehajtási utasításban rögzítésre került, hogy a differenciálás során milyen szempontokat kell figyelemebe vegyen a munkáltatói jogkörgyakorló. Ezek:

Minden munkavállaló személyre szóló levélben kap értesítést arról, hogy milyen munkakörben, ez alapján hányas PMK besorolás szerint hány %-os alapbérfejlesztésre válik jogosulttá, amely differenciálással valósul meg.

A munkaerő piaci helyzet kezelésére fordítható forrás meghatározott földrajzi területeken, a felsorolt munkakörökben került szétosztásra:

Táblázat 1

Országosan egységesen kiemelt munkakörök:

Táblázat 2

A munkavállalóra irányadó %-os mérték a BEST módszer alkalmazásával valósul meg, ami azt jelenti, hogy azon munkavállaló részére, aki minimál bérben, illetve garantált bérminimumban érintett, a rá irányadó kedvezőbb béremelést kell érvényesíteni.

Az érdekképviseletek kezdeményezték a pótlékok emelését, és a 3 havi munkaidőkeret 2 havira történő módosítását, amely eredményeként:
Megállapodás születettarról, hogy 2018 évtől 15 %-ról 30 %-ra nő az éjszakai pótlék, továbbá a helyi (telepített) kézbesítők jogosulttá válnak az Összevont munkahelyi pótlékra.

A bérmegállapodással egyidejűleg született egy külön megállapodás, amelyben a munkáltató vállalta, hogy 2018-ban megvizsgálja a 2 havi munkaidőkeret bevezetésének lehetőségét és forrásigényét, ami további tárgyalási alapot képez.

Felhívom a figyelmeteket, hogy a tavalyi év során elért szakszervezeti vívmányunk az idei megállapodásban is rögzítésre került, miszerint ha a munkavállaló részére nem teljesülnek a megállapodásban rögzített feltételek, akkor a szakszervezeten keresztül is kérheti az írásbeli indoklást.

Budapest, 2018. január 16.

Burján Ildikó alelnök

Megszületett a 2018. évre vonatkozó bérmegállapodás

A megállapodás aláírásával társasági szinten 12%-os bérfejlesztés valósul meg.

Az idei évre szóló átlagos 12%-os emelés mértéke mellett a keresetfejlesztés elveiről, valamint az emelés végrehajtásáról állapodott meg a Társaság menedzsmentje a Postás Szakszervezettel és a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetségével 2018. január 10-én. A Felek a tárgyalásokon figyelembe vették a jelenlegi munkaerőpiaci bérhelyzetet, a munkavállalói igényeket, a tavaly kötött 3 évre szóló bérmegállapodást, valamint a Magyar Posta Zrt. 2018. évi lehetőségeit és várható kötelezettségeit.

A Felek megállapodása szerint a bérfejlesztés alapját 2018. évtől a Postai Munkaköri Kategóriák (a továbbiakban: PMK) jelentik, amelyek objektív módon, a felelősségi szintek és szükséges kompetenciák szerint rendezik csoportokba a Társaságnál alkalmazott munkaköröket. A PMK besorolás szerinti munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a 2018. január 01-jén érvényes, munkaszerződés szerinti alapbérük alapján eltérő alapbérfejlesztésben részesülnek.
Az objektív kritériumok szerinti besorolásról, valamint a munkavállalónként adható alapbérfejlesztés mértékéről, valamint a munkaköri értékelési folyamatról minden dolgozó írásban, a munkáltatói vagy utasítási jogkörgyakorlójától kap részletes tájékoztatást. A tájékoztatást 2018. január 22-ig biztosítja a munkáltató.

Az eddigi évek gyakorlatától több ponton eltérő megállapodásban foglaltak szerint a végrehajtásban és irányítás-szolgáltatás területén eltérő módon valósul meg a bérfejlesztés.

Végrehajtási területek bérfejlesztése

A végrehajtási területek bérfejlesztése - differenciálás és kiemelés nélkül - 14%-ig terjedhet.

Ezenfelül további 1,5-3,0%-os mértékben kiemelésre kerülnek:

Az alábbi munkakörökben a végrehajtási utasításban foglaltaknak megfelelő kezdőbér alkalmazható:

A végrehajtás területén átlagosan 12%-os bérfejlesztés valósul meg.

Irányítási és szolgáltatási területek bérfejlesztése

A munkavállalók alapbérfejlesztésének mértéke - differenciálás nélkül - 12%-ig terjedhet. Az emelés mértékét a PMK besorolás szerint határozták meg a Felek, figyelembe véve a munkaerőpiaci bérektől való távolságot is.

Az irányítás-szolgáltatás területén átlagosan 6,2%-os bérfejlesztés valósul meg.

Az alapbérfejlesztés - a felek egyetértésével - differenciált lesz, az adható mérték 80%-át alanyi jogon kaphatja a munkavállaló. A minimálbér- és a garantált bérminimum-emelésben érintett munkavállalók esetében nagyobb mértékű differenciálást tesz lehetővé a munkáltató. A differenciálás mértékének meghatározásakor a Felek figyelembe vették a szenioritást is.

Alapbérfejlesztésre azok a - végrehajtás időpontjában nem premizált - munkavállalók jogosultak, akiknek a Magyar Posta Zrt-vel fennálló munkaviszonya 2018. január 01-jét megelőzően kezdődött és munkaviszonyuk folyamatosan, a bérfejlesztés végrehajtásának időpontjában is fennáll, kivétel a felmondási, felmentési-, illetőleg mentesítési idejüket töltő munkavállalók köre.

A fentiek mellett meghatározott területeken további, átlagos 1,9%-os bérfejlesztésre ad lehetőséget a munkaerőpiaci nehézségek kezelésére elkülönített összeg.

Az alapbérfejlesztés hatálya 2018. január 01-je.

Megállapodás született továbbá arról is, hogy az éjszakai pótlék mértéke 2018. évtől 15%-ról 30%-ra nő.

A helyi (telepített) kézbesítők jogosulttá válnak az Összevont munkahelyi pótlékra.

2018. évben az ösztönzők nem emelkednek, viszont megindul az ösztönzőrendszer átalakítása, egyszerűsítése. Egyes ösztönzők (időszaki ösztönző, gépkocsivezetői ösztönző, kiemelt települések kézbesítés minőségi ösztönzője, ügyféltéri ösztönző, küldeményirányítási ösztönző, videokódolói ösztönző) az idei évben beolvadnak egy egységes végrehajtási ösztönzőbe. Az átalakítás részleteiről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A Törzsgárda alapbéresítés összege továbbra is elkülönítetten kezelendő, azaz a bérfejlesztés alapjául szolgáló alapbérfejlesztés részét nem képezi.

A keresetfejlesztés végrehajtásáról szóló humánerőforrás főigazgatói rendelkezés tartalmazza a részletes elosztási elveket és minden további információt.

Budapest, 2018. január 11.

Postás Szakszervezet

Legközelebbi kedvezményes vásárlási lehetőségek a Praktikerben

A Praktiker ebben az évben minden hónap első és második hetére ütemezte a kedvezményes vásárlási lehetőségeket valamennyi partnerének. Így a Postás Szakszervezet tagjai mindkét héten igény szerint vásárolhatnak. Az első héten bérjegyzékkel (Magyar Posta Zrt.) vagy Liga-tagkártyájával, míg a következő héten a Postás Szakszervezet logójával ellátott Liga-tagkártyájával vagy a Postás Szakszervezet korábbi tagkártyájával igazolhatja magát.

Praktiker 2018. február

A fenti képre kattintva a jobb olvashatóság érdekében, vagy szórólap céljára pdf-ként letölthető, vagy akár kinyomtatható!
Ünnepi gondolatok

Kedves Kollégák, kedves Kolléganők!

A karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk mindazon értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, barátainkra. A szereteten van a hangsúly. A meghitt pillanatokon, amelyeket szeretteinkkel együtt élhetünk át.

Kívánom, hogy az ünnep elmúltával ne veszítsük el emberségünket, az egymás iránti tiszteletet. Vigyük magunkkal a karácsony igazi üzenetét, építkezzünk üzenetéből a hétköznapokban is. Kívánom mindannyiunknak, hogy a karácsony segítsen minket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.

Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!

Budapest, 2017. december 22.

Tóth Zsuzsanna elnök

Év végi elismerésben részesülnek a munkavállalók

A menedzsment és a szakszervezetek 2017. november 09-én megállapodtak egymással, hogy idén is lesz egyszeri kifizetés karácsony előtt. A 8 órában dolgozók többsége összesen 70 000 forint értékű Posta Paletta Ajándék Utalványt kap. Az idei egyszeri kifizetés mintegy 20 ezer munkavállalónak nagyobb összegű lesz, mint tavaly volt, mely az alábbiak szerint alakul:

Bruttó alapbér
(Ft/redukált fő)
Elismerés nettó összege
(Ft/fő)
0-199 999
70 000
200 000-999 999
65 000

Az első részletben történő kifizetés során 2017. december 21-ig a munkavállalók Posta Paletta Ajándék Utalvány juttatásban részesülnek, amely az alábbiak szerint valósul meg:

Bruttó alapbér
(Ft/redukált fő)
1-4 órás
(Ft/fő)
5-6 órás
(Ft/fő)
7-8 órás
(Ft/fő)
0-199 999
22 500
33 800
45 000
200 000-999 999
20 000
30 000
40 000
1 000 000-
0
0
0

A második részletben történő kifizetést (szintén Posta Paletta Ajándék Utalvány formájában) az alábbiak szerint biztosítja a munkáltató 2018. január 19-ig:

Bruttó alapbér
(Ft/redukált fő)
1-4 órás
(Ft/fő)
5-6 órás
(Ft/fő)
7-8 órás
(Ft/fő)
0-199 999
12 500
18 800
25 000
200 000-999 999
12 500
18 800
25 000
1 000 000-
0
0
0

Az egyszeri juttatásokra azon munkavállalók jogosultak, akiknek a munkaviszonya 2017. november 30. napján vagy azt megelőzően létesült és folyamatosan, a kifizetés időpontjában is fennáll, és statisztikai állományban vannak.

Nem részesülhetnek a juttatásokból azon munkavállalók, akik:

A 2018. évi bértárgyalások megkezdődtek, a részletek egyeztetése a következő hetekben várható.

Budapest, 2017. november 14.

Postás SzakszervezetPostás Dolgozó

Sajtószemle

Tagsági kártya

Tagozataink

Felvételi tagozat
Feldolgozási tagozat
Ifjúsági tagozat
Esélyegyenlőségi tagozat
Szállítási tagozat   Igazgatás-irányítási tagozat   Kézbesítő tagozat

Miért válassz minket? Mert...

 • a Postás Szakszervezetnek a munkavállalók felhatalmazása ad erőt, több mint hatvan éves múltja pedig a hitelesség garanciája. Célunk a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi, bér- és jövedelemi viszonyainak, foglalkoztatási és szociális biztonságának javítása, a postai munka társadalmi szerepének elismertetése és a szerzett jogok megőrzése.

Tovább >>

 • egyedül nem tudod érvényesíteni alapvető érdekeidet. A közös fellépés nagyobb erő! Középszerveink területi szinten képviselik a tagság érdekeit, biztosítják az együttműködést a szakmai- és rétegtagozatokkal, amelyek azonos szakmájú, foglalkozású vagy élethelyzetű szakszervezeti tagok szervezetei. Tevékenységük az adott kör sajátos érdekeinek feltárására és megjelenítésére szolgál.

Tovább >>

 • ismerned kell a jogaidat és lehetőségeidet! Mit mond a Munka törvénykönyve, mit mond a Kollektív Szerződés? Nem lehet mindenki munkajogi szakértő - éppen ezért a Postás Szakszervezet valamennyi tagjának jár az ingyenes jogsegélyszolgálat az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben. Szakértőink segítenek a munka világában felmerülő egyéni és csoportos problémák megoldásában.

Tovább >>

 • veled vagyunk a mindennapok gondjaiban és örömeiben. Rendkívüli élethelyzetekbe kerülő tagjainkat segéllyel támogatjuk, tájékoztatunk a „Postások a Postásokért Alapítvány” által biztosított szolgáltatásokról. Utazások, kirándulások, sportnapi rendezvények szervezésével, kedvezményes nyaralási lehetőségekkel segítjük a munkahelyi közösségek erősödését, a szabadidő kellemes eltöltését.

Tovább >>

 • tagsági kártyád felmutatásával az ország számos pontján vehetsz igénybe kedvezményes vásárlási lehetőségeket, egyes elfogadóhelyek pedig kiemelt ajánlataikkal a szabadidő kellemes eltöltését is támogatják. A tagkártya-elfogadóhelyek számának folyamatos bővülését a tagság szervező munkája biztosítja. Ebben Te is részt vehetsz, ha lakó- vagy munkahelyeden szeretnéd ezt a lehetőséget kihasználni.

Tovább >>

 • a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája tagszer-vezeteként véleményünk, érdekeink megjelennek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A postánál működő szakszervezetek közül a Postás Szakszervezet egyedül részese a Nemzetközi Postai és Logisztikai Szakszervezeti Szövetség munkájának, mely a világon hárommillió, Európában kétmillió postai munkavállaló érdekeit képviseli.

Tovább >>

BELÉPÉSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!