• Jogsegélyszolgálat

  Jogsegélyszolgálat

 • Miért válassz minket?

  Miért válassz minket?

 • Tagkártya elfogadóhelyek

  Tagkártya elfogadóhelyek

 • Középszervek

  Középszerveink

 • Eseménynaptár

  Eseménynaptár

 • Nemzetközi kapcsolatok

  Nemzetközi kapcsolatok

 • Képarchívum

  Képarchívum

 • Postás Dolgozó - MSZOSZ-díjas újság

  Szakmai újságunk

 • Szabadidős programok

  Szabadidős programok

 • Sajtószemle

  Sajtószemle

Több mint 150 partner, már 384 helyen fogadja el tagkártyánkat! *** Javasoljuk, hogy vásárlási szándéka, utazás, kirándulás előtt tájékozódjon, hol vehet igénybe különböző mértékű kedvezményeket a tagkártya bemutatásával! *** E gördülő szövegre kattintva juthat el az aktuális adatbázishoz. *** Kellemes böngészést kívánunk! ***

Napirenden a létszám, a keresetnövekedés és a postatörvény

Április 28-án folytatódott az egyeztetés a munkáltató és az érdekképviseletek között a kialakult létszámhelyzet és a munkavállalók számára soron kívül biztosítható keresetnövekedés tárgyában.

A munkáltató tájékoztatása szerint a létszámintézkedések április 8-i felfüggesztését követően, azok felülvizsgálatának eredményeképpen az igazgatóságok többletlétszámra kaptak engedélyt. A többletlétszám a végrehajtásban kerülhet felhasználásra. A tájékoztatás szerint a 2016-ban eddig megvalósult létszám-racionalizálás 1,7%-os mértékű a teljes munkavállalói kört érintően.

A menedzsment - azon vállalása alapján, miszerint az 500 000 Ft alatti keresetű munkavállalók esetében év közbeni keresetnövekedés lehetőségét vizsgálja - a mai tárgyalási napon megtette első ajánlatát, amely a VBKJ éves keretösszegének emelését jelentené. Megállapodás ebben a témakörben nem született, a tárgyalások folytatódnak.

A 2016-os évre vonatkozó bérmegállapodásnak megfelelően sor került a törzsgárda jövőjével kapcsolatos egyeztetésre is. A munkáltató a törzsgárda kivezetésére bemutatott tervezete szerint a meglévő forrás felhasználásán túl további lehetőséget szándékozik biztosítani annak érdekében, hogy szélesebb munkavállalói kör részesülhessen juttatásban. Megállapodás ebben a kérdésben sem született, további egyeztetéseket folytatunk.

A postatörvény módosítása mentén tervezett változásokkal kapcsolatosan még nincsenek konkrét információk, a munkáltató ismételten ígéretet tett arra, hogy folyamatos tájékoztatást ad a részletekről.

Budapest, 2016. április 28.Fontos információk, eredmények és esély a további lehetőségek felhasználására

Április 14-én a Postás Szakszervezet, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, az Üzemi Tanács, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége és a Kézbesítők Szakszervezete részvételével tartott egyeztetést a munkáltató. A munkavállalók legszélesebb rétegét érintő létszám-racionalizálás kérdésében bejelentette, hogy április 8-val a létszámintézkedések leállításra kerültek. A hálózatot érintő új létszámengedély, amely nem lehet kevesebb, mint az április 8-i állapot szerinti engedélyezett létszám, április végéig kerül meghatározásra a területi igazgatóságok részére. A menedzsment elismerte, hogy január-február hónap a tervezett forgalomhoz képest jobb eredményeket hozott, míg március hónap terv szinten alakult. Augusztus végén újabb felülvizsgálat következik, addig új intézkedések bevezetésére nem kerül sor.

Az 500 000 Ft feletti bérben részesülő postai munkavállalók keresetfejlesztésével kapcsolatban nem szegett bérmegállapodást a Magyar Posta. A tájékoztatás szerint a felsővezetői körben is megjelent a munkaerőpiac elszívó hatása, aminek eredményeképpen a képzett munkaerő megtartásának igénye szükségessé tette az egyedi bérkorrekciókat. A menedzsment nem zárja ki azonban egy évközbeni keresetnövekedés lehetőségét az 500 000 Ft alatti keresetű munkavállalók számára sem, ennek kidolgozásához az érdekképviseletek konstruktív együttműködésére tart igényt.

A postatörvény módosításának kérdésében a tájékoztatás szerint jellemzően a 2000 lélekszám alatti települések kispostáit, azaz mintegy ezer munkavállalót érinthet a változás. Továbbfoglalkoztatásuk azonban a Takarékszövetkezetekben is biztosítható, szükség lesz a szaktudásukra.

Az egyeztetésen résztvevő érdekképviseletek és a munkáltató megállapodtak abban, hogy a továbbiakban nagyobb hangsúlyt helyeznek a kommunikáció hatékonyságára és minőségére, megelőzve ezzel a végletekig feszült helyzetek kialakulását.

A Postás Szakszervezet a munkáltatóval folytatandó további aktív kommunikáció érdekében is számít tagsága támogatására. Szükség van az összefogásra ahhoz, hogy az elvárt konstruktív együttműködés révén a tárgyalások során lehetőségeinket teljes körűen felhasználva ismertessük el a munkavégzés mennyiségét is minőségét az alacsonyabb keresettel rendelkező munkavállalók szintjén is!

Továbbra is számítunk rátok! Várjuk az aláírásgyűjtő íveket!

Budapest, 2016. április 18.

Fontos információk, eredmények és esély a további lehetőségek felhasználására 2016.04.19. letöltése pdf-ként A fenti írás letöltése pdf-ként (pl. nyomtatás, továbbítás céljából)

Nem háborúzni, dolgozni és megélni akarunk!

Forró a közhangulat, egymást érik a demonstrációk, utcára vonul az egészségügy, az oktatás ügyének képviseletében számos civil szerveződés és érdekképviselet, riadt tekintetű teheneket hajtanak végig Budapest utcáin a tejtermelők, védjük a Városliget fáit és a devizakárosultaktól hangos a Nyugati tér... Sorolhatnánk még a számtalan „ügyet”, amelyekért kisebb-nagyobb tömegek mozdulnak meg, akikkel szolidárisak vagyunk.

Látványos lenne, talán könnyebb út is, engedve a postások joggal felhorgadt indulatainak, ügyünket most az utcára vinni, vagy sztrájkkal válaszolni a kialakult helyzetre. De vajon célravezető is? A felelősség mást tanácsol. Mert felelősek vagyunk nem csak a posta, a postások jövőjéért, a kitűzött célok eléréséért, de a jelenért, a megélhetésért is.

Ez most számunkra nem a tüntetés és a sztrájk, hanem a tárgyalások ideje. Felkészülten, tények és adatok birtokában, azokat felelősséggel kezelve kell most leülnünk a tárgyalóasztalhoz, értetek, magunkért, a postáért. És ezután is van még közbenső lépés, mielőtt a végső eszközökhöz nyúlnánk.

Nem óvatosan, de megfontoltan, nem megalkudva, de kompromisszumokra készen kell cselekednünk annak érdekében, hogy célhoz érjünk: hogy megőrizhessünk minél több munkahelyet, hogy rendezésre kerüljenek végre a megalázóan alacsony bérek, hogy úgy és annyit dolgozzunk, ahogyan munkavégzésünket szabályozzák és amennyiért bért kapunk!

Őrizzük meg a munkabékét, amíg lehetséges! Ha nem megy másként, akkor majd közös fellépésre hívunk Benneteket! Addig is tartsuk szárazon a puskaport.

Budapest, 2016. április 12.

Nem háborúzni, dolgozni és megélni akarunk! 2016.04.12. letöltése pdf-ként A fenti írás letöltése pdf-ként (pl. nyomtatás, továbbítás céljából)

Védd a munkahelyed! Dolgozz szabályosan! - aláírásoddal támogasd munkánkat!

A Postás Szakszervezet arra kéri tagjait és szimpatizánsait, hogy az alábbi linken letölthető felhívás aláírásával fejezzék ki elkötelezettségüket közös célunk elérésének érdekében, egyetértésük kifejezésével támogassák a tárgyalódelegáció munkáját a munkáltatóval folytatott egyeztetéseken.
Az aláírt íveket kérjük, küldjétek el a Postás Szakszervezet címére - 1406 Budapest Pf. 14 -, illetve elektronikus levélben szkennelve Tóth Zsuzsanna elnök asszony számára (Zsuzsanna.Toth@posta.hu), másolatban Vigh Györgynek (Vigh.Gyorgy@posta.hu).
Támogatásotok kinyilvánítására lehetőségetek van a tisztségviselőinknél papíralapon rendelkezésetekre álló ívek aláírásával is. Kérjük, keressétek a bizalmikat, alapszervezeti titkárokat munkaidő előtt vagy után.

Védd a munkahelyed! 2016.04.12. letöltése pdf-ként Védd a munkahelyed! Dolgozz szabályosan! - támogatóív letöltése pdf-ként (pl. nyomtatás, továbbítás céljából)

Közlemény

A Postás Szakszervezet a munkavállalók érdekében azonnali egyeztetést kezdeményezett a munkáltatóval a sajtóban megjelent, a Magyar Posta Zrt. felsővezető-beosztású munkatársai bérfejlesztésével kapcsolatos információk alapján.Részeredményeket hozott a létszám-intézkedések felülvizsgálatának első szakasza

Február elején jött létre a Postás Szakszervezet és a MAPÉSZ kezdeményezésére konzultáció a munkáltatóval a 2016. évre tervezett létszámintézkedések hatásairól. A területekről folyamatosan érkező jelzések alapján a szakszervezetek és a hozzájuk csatlakozó üzemi tanács elnöke tájékoztatták a munkáltatót azokról a munkavállalói észrevételekről, amelyek szerint a tervezett létszámhelyzet az üzemmenet biztonságát veszélyeztetheti, és nagymértékben fokozza a munkavállalókra nehezedő túlterhelést.

A munkáltató március 31-én levélben tájékoztatta az érdekképviseleteket arról, hogy a 2016. március 4-én módosított intézkedési terv alapján a kiindulási tervhez képest összesen 6,2%-kal csökkent a létszámintézkedésekben érintett munkavállalók száma. A forgalomarányos létszám-meghatározás elvi követése érdekében az ezzel összefüggésben lévő óraszámcsökkentések március végéig leállításra illetve mérséklésre, a további intézkedések lassításra kerültek. Ennek következtében az óraszámcsökkentésben érintettek létszáma több mint egyharmaddal csökkent az eredeti intézkedési tervhez képest - a Kelet- és Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóságon a tervezett intézkedések 11%-a, a Központi Területi Igazgatóságon 70%-a került végrehajtásra.

A munkáltató elsősorban azokat a munkaviszony-megszüntetési módokat alkalmazta, amelyek a határozatlan munkaidőben foglalkoztatott, a Postánál hosszabb munkaviszonnyal rendelkező, szakképzett munkaerők megtartását segítették elő. Ennek megfelelően

A létszámintézkedésekkel kapcsolatban a munkáltató ígéretet tett arra is, hogy az üres létszámhelyeket dokumentáltan felajánlja az intézkedésekben érintett munkavállalóknak. Ez az alábbiak szerint került végrehajtásra:

A Magyar Posta Zrt. a forgalmi adatok alapján folytatja a területi igazgatóságok létszámhelyzetének komplex felülvizsgálatát, ezért az ehhez kapcsolódó intézkedések vonatkozásában az alábbiakat rendelte el:

A felülvizsgálat eredményéről várhatóan június hónap folyamán ad újabb tájékoztatást a munkáltató az érdekképviseletek számára.

Az intézkedések folyamatában szerzett tapasztalatok és a munkavállalók által a Postás Szakszervezethez eljuttatott információk szerint a munkáltató valóban előtérbe helyezi a soft módszerek alkalmazását. Az a tényadat azonban, miszerint a 2016. március 04-én módosított intézkedési terv eredményeképpen a kiinduló tervhez képest 6,2 %-ban csökkent a létszámintézkedésben érintett munkavállalók száma, a konkrét, megvalósuló létszám-leépítési százalékos mérték ismeretének hiánya miatt nem megnyugtató számunkra. Továbbra is úgy látjuk, hogy sok a bizonytalan, tisztázatlan részlet.

A Postás Szakszervezet ezért válaszul írásban is megfogalmazta és a mai napon továbbította a munkáltatói tájékoztatással kapcsolatos észrevételeit:

Mivel az egyeztetések korántsem zárultak le, a Postás Szakszervezet továbbra is arra kéri tagjait és szimpatizánsait, folyamatosan jelezzék, jelezzétek tapasztalataitokat a létszámhelyzet napi munkavégzésre gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Részeredményeket már elértünk, a továbbiakhoz azonban minden eddiginél nagyobb szükségünk van aktív részvételetekre, hogy tényeket, pontos információkat vihessünk a tárgyalásokra. Várjuk az egyéni és a munkacsoportoktól érkezett észrevételeteket, konkrét javaslatokat. Kérjük, keressétek jogsegélyszolgálatainkat, ha az intézkedések oly módon érintenek benneteket, hogy jogorvoslatra van szükségetek. Elérhetőségeinket megtaláljátok itt a honlapunkon is.

Budapest, 2016. április 6.

Létszámhelyzet 2016.04.06. letöltése pdf-ként A fenti írás letöltése pdf-ként (pl. nyomtatás céljából)

Napirenden marad a létszám-racionalizálás

Minden vélemény, észrevétel segíthet

A Postás Szakszervezet, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége és az Üzemi Tanács közös kezdeményezésére - a február eleji konzultációt követően - február 24-én folytattunk további egyeztetést a legfelsőbb vezetéssel a területi igazgatók részvételével kibővített értekezlet keretében a létszám-racionalizálás során kialakult helyzetről.

Az egyeztetéseket megelőzően a PSZ és a MAPÉSZ a helyzet fokozódására tekintettel az intézkedéssel kapcsolatban az alábbi kérdésekben kereste meg a munkáltatót:

A február 24-i egyeztetés során tájékoztatást kaptunk a 2016. évre tervezett bevétel-volumenek változásáról és arról, hogy az értékesítési feladatok létszámban történő figyelembe vételénél a munkáltató a tervben megjelenő növekedés realizálódását a képzett és gyakorlott munkavállalók hatékonyságának növekedésére alapozza.

A tárgyalás eredményeként a munkáltató a létszámintézkedések felülvizsgálatára tett ígéretet, melynek során keresi a megoldásokat a „soft” módszerek minél magasabb számú alkalmazására és olyan további lehetőségekre, amelyekkel a létszámhelyzet kiegyenlítődése a munkahelyek megőrzése mellett oldható meg. Ezen belül az óraszámcsökkentések szükségessége is felülvizsgálatra kerül.

Ezt követően, az eredmények ismeretében folytatódnak az egyeztetések. A menedzsment olyan munkacsoportok létrehozását tervezi, amelyekbe be kívánja vonni az érdekképviseleteket, de a munkacsoportok megalakulásáig is nyitottan várja javaslatainkat. Ezért ismételten kérünk minden postás munkavállalót, szakszervezeti tagjainkat és azokat is, akik még nem csatlakoztak érdekvédelmi szervezethez, hogy a működéssel, szolgálatszervezéssel, a létszám-racionalizálással kapcsolatos észrevételeit, tapasztalatait és javaslatait feltétlenül juttassa el a Postás Szakszervezethez. Keressétek tisztségviselőinket, akik állandóan rendelkezésetekre állnak! Az elérhetőségeket területi bontásban is megtaláljátok honlapunkon.

Budapest, 2016. március 4.

 

Postás Dolgozó

Sajtószemle

Tagsági kártya

Tagozataink

Felvételi tagozat
Feldolgozási tagozat
Ifjúsági tagozat
Esélyegyenlőségi tagozat
Szállítási tagozat   Igazgatás-irányítási tagozat   Kézbesítő tagozat

Miért válassz minket? Mert...

 • a Postás Szakszervezetnek a munkavállalók felhatalmazása ad erőt, több mint hatvan éves múltja pedig a hitelesség garanciája. Célunk a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi, bér- és jövedelemi viszonyainak, foglalkoztatási és szociális biztonságának javítása, a postai munka társadalmi szerepének elismertetése és a szerzett jogok megőrzése.

Tovább >>

 • egyedül nem tudod érvényesíteni alapvető érdekeidet. A közös fellépés nagyobb erő! Középszerveink területi szinten képviselik a tagság érdekeit, biztosítják az együttműködést a szakmai- és rétegtagozatokkal, amelyek azonos szakmájú, foglalkozású vagy élethelyzetű szakszervezeti tagok szervezetei. Tevékenységük az adott kör sajátos érdekeinek feltárására és megjelenítésére szolgál.

Tovább >>

 • ismerned kell a jogaidat és lehetőségeidet! Mit mond a Munka törvénykönyve, mit mond a Kollektív Szerződés? Nem lehet mindenki munkajogi szakértő - éppen ezért a Postás Szakszervezet valamennyi tagjának jár az ingyenes jogsegélyszolgálat az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben. Szakértőink segítenek a munka világában felmerülő egyéni és csoportos problémák megoldásában.

Tovább >>

 • veled vagyunk a mindennapok gondjaiban és örömeiben. Rendkívüli élethelyzetekbe kerülő tagjainkat segéllyel támogatjuk, tájékoztatunk a „Postások a Postásokért Alapítvány” által biztosított szolgáltatásokról. Utazások, kirándulások, sportnapi rendezvények szervezésével, kedvezményes nyaralási lehetőségekkel segítjük a munkahelyi közösségek erősödését, a szabadidő kellemes eltöltését.

Tovább >>

 • tagsági kártyád felmutatásával az ország számos pontján vehetsz igénybe kedvezményes vásárlási lehetőségeket, egyes elfogadóhelyek pedig kiemelt ajánlataikkal a szabadidő kellemes eltöltését is támogatják. A tagkártya-elfogadóhelyek számának folyamatos bővülését a tagság szervező munkája biztosítja. Ebben Te is részt vehetsz, ha lakó- vagy munkahelyeden szeretnéd ezt a lehetőséget kihasználni.

Tovább >>

 • a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája tagszer-vezeteként véleményünk, érdekeink megjelennek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A postánál működő szakszervezetek közül a Postás Szakszervezet egyedül részese a Nemzetközi Postai és Logisztikai Szakszervezeti Szövetség munkájának, mely a világon hárommillió, Európában kétmillió postai munkavállaló érdekeit képviseli.

Tovább >>

BELÉPÉSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!