• Jogsegélyszolgálat

  Jogsegélyszolgálat

 • Miért válassz minket?

  Miért válassz minket?

 • Tagkártya elfogadóhelyek

  Tagkártya elfogadóhelyek

 • Középszervek

  Középszerveink

 • Eseménynaptár

  Eseménynaptár

 • Nemzetközi kapcsolatok

  Nemzetközi kapcsolatok

 • Képarchívum

  Képarchívum

 • Postás Dolgozó - MSZOSZ-díjas újság

  Szakmai újságunk

 • Szabadidős programok

  Szabadidős programok

 • Sajtószemle

  Sajtószemle

Több mint 160 partner, már 388 helyen fogadja el tagkártyánkat! *** Javasoljuk, hogy vásárlási szándéka, utazás, kirándulás előtt tájékozódjon, hol vehet igénybe különböző mértékű kedvezményeket a tagkártya bemutatásával! *** E gördülő szövegre kattintva juthat el az aktuális adatbázishoz. *** Kellemes böngészést kívánunk! ***

Kedves Munkatársak,

szeretném megosztani Veletek a következő jó hírt: pert nyertek a Postás Szakszervezet jogsegélyszolgálata által képviselt munkavállalók!

A Debreceni SZSZT területén 39 érintett szakszervezeti tag, volt postapartneri alkalmazott fogott össze és indított munkaügyi pert elmaradt munkabér és egyéb anyagi juttatás tárgyában. A szakszervezeti tagokat a Postás Szakszervezet jogsegélyszolgálata képviselte. A per közel 1 évig zajlott.

Az illetékes Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 27 fő vonatkozásában hozott ítéletet: részükre összesen 1.336.918 Ft elmaradt munkabért és járandóságot, továbbá összesen 342.900 Ft perköltséget ítélt meg, valamint az alperest kötelezte 420.000 Ft megfizetésére a NAV felé. Az ítélet jogerős és végrehajtható.

További 12 fő szakszervezeti tagunk munkaügyi pere még folyamatban van a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon.

Debrecen, 2016. szeptember 21.

Mazák Viktória ErzsébetMegalakult a Magyar Posta Zrt. Üzemi Tanácsa

Június 30-án tartotta alakuló ülését a Magyar Posta Zrt. ÜzemiTanácsa. A Postás Szakszervezet tisztségviselőiből álló testület ismét dr. Nemes Sándort - aki 2013 óta vezette a korábbi üzemi tanács munkáját - választotta meg elnökéül, majd a napirendnek megfelelően megalkotta ügyrendjét.

Munkájukhoz sok sikert, erőt és jó egészséget kívánunk!

Budapest, 2016. július 1.

Postás SzakszervezetKöszönet a bizalomért

A Postás Szakszervezet köszönetet mond minden tagjának és azoknak a postai munkavállalóknak, akik - szakszervezeti hovatartozásuktól függetlenül - szavazataikkal támogatták jelöltjeinket az üzemitanács-választáson. Köszönjük a megtisztelő bizalmat, amelynek révén ismét a Postás Szakszervezet tizenhárom jelöltje ért célba, és kezdheti meg a munkát az új ötéves ciklusban a Magyar Posta Üzemi Tanácsában.

Hadd mondjak köszönetet e helyütt a Választási Bizottságnak és azoknak a munkatársaknak is, akik részt vettek az üzemitanács-választás lebonyolításában. Példaértékű munkájukkal, minden kihívásnak eleget téve, olykor a lehetetlennek tűnő helyzeteket is megoldva járultak hozzá ahhoz, hogy érvényes és eredményes választást tudhatunk magunk mögött.

Huszonhárom éve töretlen folyamat folytatódik ezzel az eredménnyel, amely visszajelzés számunkra, hogy jó úton járunk, hiszen a választási jogukkal élő postai munkavállalók jelentős többsége, 60,24%-a adta le voksát amellett, hogy továbbra is a Postás Szakszervezet tisztségviselői képviseljék érdekeit az üzemi tanácsban. Megválasztott tagként is ígérem, hogy tudásunk legjavát adva fogjuk megszolgálni ezt a bizalmat, és eleget teszünk a velünk szemben támasztott követelményeknek. A Postás Szakszervezet tisztségviselői továbbra is, az üzemi tanácsban is, a politikai környezettől függetlenül, a szakmaiságot megőrizve védik a postások minden, a munkajoggal kapcsolatba hozható érdekét, jogos elvárását.

Budapest, 2016. június 29.

Tóth Zsuzsanna elnök

ÜT-be megválasztott tagok 2016Megszületett a megállapodás a törzsgárda forrás felhasználásról

Hosszas tárgyalási folyamat és egyeztetések sorának eredményeképpen született meg a törzsgárda forrása 150 millió Ft-tal növelt összegének felhasználásról szóló megállapodás, amelyet június 23-án írt alá a munkáltató, a Postás Szakszervezet, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége és a Kézbesítők Szakszervezete.

A megállapodás értelmében 2017. január 1-től a legalább 10 törzsgárda évvel rendelkező munkavállalók részére a szolgálati idő letöltött éveinek számát figyelembe véve eltérő mértékű, 500 Ft/hó-7500 Ft/hó összegű alapbéremelést hajt végre a munkáltató. (Az alapbérfejlesztés havi bruttó összegének részleteiről a Postaweb-en a HR navigátor ( HR INFO /aktualitások/ ) segítségével lehet tájékozódni. Amennyiben számotokra nem elérhető ez a felület, keressétek tisztségviselőinket, illetve az illetékes munkaügyes kollégákat.)

A Postás Szakszervezet javaslatára NYUGDÍJ PLUSZ program működtetéséről is megállapodtunk, amely alapján 2017. január 1-től 2021. december 31-ig a munkáltató biztosítja a kifizetést a jogosultak részére az alábbi feltételekkel:

- A NYUGDÍJ PLUSZ program keretében az a munkavállaló jogosult juttatásra, aki legalább 30 év postai munkaviszonnyal rendelkezik és a várakozási idő – két fokozat közötti időszak - fele (2 és fél év) eltelt. A törzsgárda elismerés szempontjából szükséges évek száma 32 és fél év. A juttatás összege bruttó 378 000 Ft, mely az elismerés alapbéresített összegének és a kifizetésben érintett hónapok számának szorzatával csökkentésre kerül.

A munkáltató a megállapodás részeként kezelte a Postás Szakszervezetnek a törzsgárda értékének megőrzése érdekében megfogalmazott igényét, amely szerint a törzsgárda forrásának felhasználása nem képezheti a 2017. évi bérfejlesztés alapját, azt attól függetlenül kell végrehajtani. Ugyanúgy a 2018. évi bérfejlesztés során sem vehető figyelembe a törzsgárda forrás keretéből megvalósuló alapbérfejlesztés.

Budapest, 2016. június 29.

Létrejött a megállapodás a törzsgárda elismerés forrásának alapbérbe történő beépítéséről

A Törzsgárda Szabályzat 2017. január 1-jei megszűnéséről a munkáltató és a Postás Szakszervezet, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, a Postai Érdekvédelem `92, valamint a Kézbesítők Szakszervezete 2015. december 8-án megállapodtak. A megállapodás értelmében a Feleknek 2016. szeptember 30. napjáig kellett megegyezni az elismerés forrásának felhasználásáról.

A munkáltató és a Postás Szakszervezet, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége, valamint a Kézbesítők Szakszervezete által 2016. június 23-án aláírt megállapodás értelmében – a munkáltató javaslata alapján az évenként felhasznált forrást mintegy 150 millió Ft-tal (a felhasznált összeg harmadával) növelve - 2017. január 1-jén a Törzsgárda Szabályzattól eltérően, a munkavállalók számára kedvező módon legalább 10 törzsgárda évvel rendelkező munkavállalók részére évenként eltérő mértékű, 500 Ft/hó - 7 500 Ft/hó összegű alapbérfejlesztést kell végrehajtani. Az alapbéresítés nem képezi a 2017. évi bérfejlesztés alapját, a 2017. évi bérfejlesztéstől függetlenül kell azt végrehajtani.

A megállapodás értelmében - a munkáltatói gondoskodás jegyében - a nyugdíjba vonuló és hosszú szolgálati idővel rendelkező munkavállalók részére NYUGDÍJ PLUSZ program kerül kialakításra 2017. január 01-től 2021. december 31-ig.

Ennek alapján a legalább 30 év postai munkaviszonnyal rendelkező nyugdíjba vonuló munkatárs (amennyiben várakozási ideje a törzsgárda idő adott sávjának felét meghaladja) bruttó 378 000 Ft elismerésben részesül, mely összeg csökkentésre kerül az elismerés alapbéresített összegének és a kifizetésben érintett hónapok számának szorzatával. A törzsgárda elismerés szempontjából szükséges évek száma 32 és fél év.

Az április hónapban megkezdett egyeztetés sorozat eredményeként a munkáltató elfogadta a Szakszervezetek által javasolt alapbér fejlesztés összegek mértékét és a NYUGDÍJ PLUSZ program időtartamának növelését.

Budapest, 2016. június 23.

Magyar Posta Zrt. Humánerőforrás Igazgatóság

Újabb juttatást kap a munkavállalók többsége

A Magyar Posta vezetése megállapodott a Postás Szakszervezettel, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetségével és a Kézbesítők Szakszervezetével, hogy 2016. június 10-ig a bruttó 500 ezer forint alatti alapbérrel rendelkező munkavállalók újabb egyszeri juttatásban, 2017. január 1-től pedig magasabb VBKJ juttatásban részesülnek.

A Magyar Posta Csoport 2015-ben a terveknek megfelelően sikeres üzleti évet zárt több mint 3 milliárd forintos konszolidált adózott eredménnyel. Az eredménynek köszönhetően a menedzsment döntése alapján, a 2016. évre érvényes bérmegállapodásban foglaltakon túl, további keresetfejlesztést hajt végre a munkavállalók többségénél.

A Posta vezetése megállapodott a Postás Szakszervezettel, a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetségével és a Kézbesítők Szakszervezetével, hogy a bruttó 500 ezer forint alatti alapbérrel rendelkező munkavállalók újabb juttatásokban részesülnek.

A részmegállapodás értelmében

 1. A teljesítmények elismeréseként egyszeri juttatásban részesülnek a 2015. december 01. napját megelőzően postai munkaviszonyt létesített munkavállalók, amennyiben munkaviszonyuk folyamatosan, a kifizetés időpontjában is fennáll.


 2. Munkaszerződés szerinti
  napi munkaidő
  Egyszeri juttatás bérben
  (bruttó Ft/fő)
  199 999 Ft/red. fő
  alapbérig
  200 000 - 499 999 Ft/red. fő
  alapbér esetén
  1-4 óra 20 000 15 050
  5-6 óra 30 000 22 575
  7, vagy azt meghaladó óra 40 000 30 100


  Nem részesülhet a juttatásból:


  A kifizetés 2016. június 10-ig megtörténik.

 3. A Választható Béren Kívüli Juttatás keretösszege 2017. január 01-től bruttó 28 000 Ft-tal nő, így a munkavállalók keretösszege
  bruttó 240 000 Ft/red.fő/év lesz.

A premizált, valamint a legalább 500 000 Ft/red.fő/hó alapbérrel rendelkező munkavállalók VBKJ keretösszege nem változik 2017. január 01-től.

A munkavállalói érdekképviseletek igényeinek eleget téve magasabb egyszeri juttatásban részesülnek az alacsonyabb keresetű munkavállalók. A tárgyalások alatt az egyeztetésben részt vevő érdekképviseletek számos esetben nyújtottak be olyan módosítási javaslatokat, amit a munkáltató méltányolt és be is épített az aláírásra került részmegállapodásba.

A Magyar Posta - beleértve a jelenlegi megállapodást is - a korábbi évekhez képest kiemelkedő összegű egyszeri juttatást biztosít a munkavállalók többségének. A 2016. évi Bérmegállapodásban és a jelen megegyezés eredményeként ez eléri a 130-150 ezer forintot munkavállalónként, szemben a 2013. év előtti bruttó 20-30 ezer forint/munkavállalói kifizetésekkel.

A tárgyalások során csak azok a követelések és javaslatok voltak érdemben figyelembe vehetőek, melyek:

A fentiektől eltérő javaslatok nem szolgálják a Társaság hosszú távú működésének és ezzel együtt a foglalkoztatás széles körű biztosításának alapjait.

Ugyanezen szempontok mentén a törzsgárda rendszer szükségszerű és elkerülhetetlen átalakításával kapcsolatban tovább folytatódnak a tárgyalások. A konstruktív együttműködés megalapozza, hogy az üzleti és működési kihívásokkal teli években is az Önök áldozatkész munkájával együtt fenntartható legyen a Magyar Posta sikeres működése.

Budapest, 2016. június 2.

Magyar Posta Zrt.

 

Postás Dolgozó

Sajtószemle

Tagsági kártya

Tagozataink

Felvételi tagozat
Feldolgozási tagozat
Ifjúsági tagozat
Esélyegyenlőségi tagozat
Szállítási tagozat   Igazgatás-irányítási tagozat   Kézbesítő tagozat

Miért válassz minket? Mert...

 • a Postás Szakszervezetnek a munkavállalók felhatalmazása ad erőt, több mint hatvan éves múltja pedig a hitelesség garanciája. Célunk a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek, munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi, bér- és jövedelemi viszonyainak, foglalkoztatási és szociális biztonságának javítása, a postai munka társadalmi szerepének elismertetése és a szerzett jogok megőrzése.

Tovább >>

 • egyedül nem tudod érvényesíteni alapvető érdekeidet. A közös fellépés nagyobb erő! Középszerveink területi szinten képviselik a tagság érdekeit, biztosítják az együttműködést a szakmai- és rétegtagozatokkal, amelyek azonos szakmájú, foglalkozású vagy élethelyzetű szakszervezeti tagok szervezetei. Tevékenységük az adott kör sajátos érdekeinek feltárására és megjelenítésére szolgál.

Tovább >>

 • ismerned kell a jogaidat és lehetőségeidet! Mit mond a Munka törvénykönyve, mit mond a Kollektív Szerződés? Nem lehet mindenki munkajogi szakértő - éppen ezért a Postás Szakszervezet valamennyi tagjának jár az ingyenes jogsegélyszolgálat az élet- és munkakörülményeket érintő kérdésekben. Szakértőink segítenek a munka világában felmerülő egyéni és csoportos problémák megoldásában.

Tovább >>

 • veled vagyunk a mindennapok gondjaiban és örömeiben. Rendkívüli élethelyzetekbe kerülő tagjainkat segéllyel támogatjuk, tájékoztatunk a „Postások a Postásokért Alapítvány” által biztosított szolgáltatásokról. Utazások, kirándulások, sportnapi rendezvények szervezésével, kedvezményes nyaralási lehetőségekkel segítjük a munkahelyi közösségek erősödését, a szabadidő kellemes eltöltését.

Tovább >>

 • tagsági kártyád felmutatásával az ország számos pontján vehetsz igénybe kedvezményes vásárlási lehetőségeket, egyes elfogadóhelyek pedig kiemelt ajánlataikkal a szabadidő kellemes eltöltését is támogatják. A tagkártya-elfogadóhelyek számának folyamatos bővülését a tagság szervező munkája biztosítja. Ebben Te is részt vehetsz, ha lakó- vagy munkahelyeden szeretnéd ezt a lehetőséget kihasználni.

Tovább >>

 • a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája tagszer-vezeteként véleményünk, érdekeink megjelennek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán. A postánál működő szakszervezetek közül a Postás Szakszervezet egyedül részese a Nemzetközi Postai és Logisztikai Szakszervezeti Szövetség munkájának, mely a világon hárommillió, Európában kétmillió postai munkavállaló érdekeit képviseli.

Tovább >>

BELÉPÉSI NYILATKOZAT LETÖLTÉSE ITT!