A Postás Szakszervezet felszólalása a Postatörvény módosítási javaslata ellen

 

Tisztelt Minisztérium!

 

A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítási tervezetre, – a társadalmi egyeztetés alatt – a Postás Szakszervezet az alábbi véleményt interpretálja:

 

A tervezett módosítással megítélésünk szerint az ügyfél elégedettség romlása és a minőségi szolgáltatás ellátásának bizonytalansága következhet be.
A magyar lakosság körében még nem eléggé előrehaladott a digitalizáció alkalmazása a mindennapokban. A postai szolgáltatások igénybevételénél is az tapasztalható, hogy nagyon lassan változnak az ügyfél szokások és annak ellenére, hogy számos törekvés van a digitalizáció és a mobilizáció felé, szívesebben veszik igénybe személyesen a jelenlegi szolgáltatásokat.
A már megvalósult postabezárások a lakossági felháborodás mellett azt eredményezték, hogy a nyitva tartó postákra átterelődött forgalom lebonyolítása számos esetben ügyfélpanaszt von maga után a várakozási idő és a postai szolgáltatások minősége tekintetében.
A nagyvárosok esetében az üzletházakban nyitva maradt posták a lehetőségeik maximális kihasználása mellett sem tudják maradéktalanul ellátni a megnövekedett forgalmat. A  vármegyék székhelyein működő posták esetében a forgalom lebonyolításhoz szükséges adottságok megvannak, kellő munkahelyszámmal, ügyfélkiszolgáló munkahelyekkel  rendelkeznek, de a folyamatos létszámracionalizálás és a megemelkedett fluktuáció hatására nem tudnak megfelelő létszámú munkatársat biztosítani a forgalom zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A postai forgalomban a szolgáltatás ellátása nem csak azt jelenti, hogy azt elérhető tegyük, hanem azt is, hogy az igénybevétel során az elvárt ügyfélélmény biztosított legyen, amely a már megtörtént változások hatására is sérült.

A kistelepüléseken tervezett postabezárások tovább rombolják az ott élő, jellemzően elidősödő lakosság helyzetét.
Figyelembe kell venni azt a körülményt, miszerint a nyugdíjas korosztályba tartozó ügyfelek, illetve hátrányos településen élők, akik jellemzően a kistelepülésen nyitva tartó posták ügyfelei, a törvénymódosítás életbe lépésével nem fognak tudni a digitális lehetőségekkel élni. A lakosság ezen rétegének élete jelentős nehézséggel lesz kénytelen szembenézni. Amennyiben a posták bezárnak, arra kényszerülnek a nyugdíjasok, hogy más településre történő utazással tudják csak elérni azt a szolgáltatást, amely mindenkinek törvényes joga, hogy azonos feltételekkel igénybe vegye.
A tervezett törvénymódosítással a lakosság jelentős részének sérül a postai szolgáltatások igénybevételéhez való joga.

Kérjük a fentiek mérlegelésével a törvény módosításának felülvizsgálatát.

Javasoljuk a törvényben jelenleg meghatározott értékek megtartását.

 

Budapest, 2023. április 20.

 

Üdvözlettel:

Postás Szakszervezet elnöksége nevében

Tóth Zsuzsanna
elnök

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: