Munkavédelmi képviselő választás 2022. szeptember 19.-20.-21.

A Munkavédelmi törvény rendelkezése szerint azoknál a munkáltatóknál, ahol az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 20 fő, – így a Magyar Posta Zrt-nél is – kötelező munkavédelmi képviselőt választani. A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással 5 évre választják.

A munkavédelmi képviselő olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket.

A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogai gyakorlásában nem akadályozható és jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.

Először 2004-ben járultak urnák elé a postások, hogy megválasszák munkavédelmi képviselőjüket, akik élve tájékozódási, tájékoztatást kérő, véleményezési, konzultációs, részvételi, és döntés-előkészítési, kezdeményezési jogaikkal, a postai munka számos területén tehetnek még többet az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtéséért.

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen

  • a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
  • az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról;
  • a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről.

A munkavédelmi képviselő a jogának gyakorlása keretében

  • működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól;
  • részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntéseket is;
  • tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden olyan kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;
  • véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
  • az adatvédelmi előírások betartásával részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset körülményeinek feltárásában;
  • indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
  • a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

Amennyiben a munkáltató munkavédelmi szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.

A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa.

Sopron, 2022. szeptember 9.

 

Kiss Antal
Központi Munkavédelmi Bizottság
elnöke

 

Bemutatkoznak a Postás Szakszervezet jelöltjei

1. körzet – Budapest

Vadkerti Zoltán Imre

1967. március 26-án születtem Dunaújvárosban. Érettségi után azonnal gépkocsivezetőként kezdtem dolgozni, azóta is a volán mögött ülök. Előző munkahelyemen is tíz évig a munkatársaim olyan ügyeivel foglalkoztam, amelyek szinte teljesen lefedik a munkavédelmi képviselő hatáskörét. A posta dolgozója 2003-ban lettem. Az elmúlt évek során – gépkocsivezető kollégáim munkakörülményeinek javításában – szerzett tapasztalataimat felhasználva szeretnék az összes fővárosi kollégának segíteni. Az érdekképviseleti munkában a megoldásokra törekszem.

2. körzet – Bács-Kiskun megye

Nagy-Tóth József

1965-ben Kiskunhalason születtem. Édesanyám hírlapkézbesítőként, nővérem főpénztárosként dolgozott a kiskunhalasi postán. Ezzel a családi háttérrel első és egyetlen munkahelyem lett a Magyar Posta lett. 1981 májusában a kiskunhalasi postán, mint rovatoló helyezkedtem el. 1985-89-ben elvégeztem a postaforgalmi szakközépiskolát, és így már szakképzett dolgozó lettem. Tíz évvel később megkezdődött a szervezet-átalakítás, 1998-ban a Kiskőrösi PFÜ-höz, 2008-ban a Kecskeméti PFÜ-höz, és 2015-ben a logisztikai területhez kerültem át. Jelenleg is Küldemény feldolgozó vagyok és Kiskunhalason dolgozom. Köszönöm a bizalmat a munkaválallók részéről.

3. körzet – Baranya megye

Tóth Gábor

1973-ban születtem Pécsett. Itt végeztem az általános iskolát, majd 1991-ben a Pécsi 500-as Szakmunkásiskolát. 1995-ben Pécsi 508-as Szakközépiskolában érettségi vizsgát is tettem. B, C típusú jogosítvánnyal, számítógépes ismeretekkel rendelkezem. Iskolai tanulmányaimat követően különböző munkahelyeken és munkakörökben mérettem meg magam. Nős vagyok, két kiskorú gyermekem van. 2014-ben kezdtem el dolgozni a postán kézbesítőként, mai is ezt a munkakört töltöm be. Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségem van, szívesen segítek a hozzám forduló kollégák munkahelyi és egyéb gondjainak megoldása érdekében. Munkavédelmi képviselőként szeretném a munkahelyi tapasztalataimat hasznosítani, a dolgozók érdekeit képviselni.

4. körzet – Békés megye

Nyisztor Mihályné

1967. március 24-én születtem. Sarkadon, az Ady Endre Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi után rendszeres helyettesként dolgoztam Békéscsaba 1. körzetében. Postavezetői munkakört látok el 1998 óta, Méhkeréken, Békéscsaba 4.postán, Dobozon és jelenleg Sarkad 1. postán. Felsőfokú társasági szakképzésen pénztár, posta és ellenőrzés modul végeztem. 2005-ben a Juhász Gyula Tudományegyetemen pedagógia szakon diplomáztam. Munkavédelmi feladatokat munkakörömből adódóan folyamatosan látok el.

5. körzet – Borsod- Abaúj-Zemplén megye

Daruk Lászlóné

Középiskolai tanulmányaimat Sátoraljaújhelyben végeztem. Első munkahelyem a Magyar Posta. Az elmúlt 30 év alatt számos munkakörben szereztem szakmai tapasztalatot. Közép- és felsőfokú postaforgalmi tanfolyamot végeztem, majd a kereskedő-boltvezetői képzésen is sikeres vizsgát tettem. 2005-ben bíztak meg Cigánd posta vezetésével. Fontos számomra, hogy az ügyfelek elégedettek legyenek, hiszen csak minőségi munkával lehet megtartani őket. Közösségi embernek érzem magam, és a segíteni, tenni akarás motivál. Fontos és megtisztelő számomra, hogy a dolgozók érdekeit a munkavédelmi területen is képviseljem.

6. körzet – Csongrád-Csanád megye

Román Edit

1990. szeptember 20-tól vagyok a Magyar Posta dolgozója. Pályafutásomat Gyula 1 postán hírlapfelelősként kezdtem el. Voltam leszámoló, egyesített felvevő, főpénztáros, főpénztári tiszt. 1999-ben megbízást kaptam Szeged 18 posta vezetésére, e munkakört 2003-ig töltöttem be, majd a Szegedi Igazgatóságon, mint hálózatüzemeltetési munkatárs dolgoztam. A munka mellet a SZTE. Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Pedagógiai szakon nevelőtanári végzetséget szereztem. 2004-től a Kelet Magyarországi Területi Igazgatóság, kézbesítés szakterületén tevékenykedek, mint kézbesítésszervezési és üzemeltetési munkatárs.

7. körzet – Fejér megye

Skobrák Cecília

1978-ban születtem Móron, itt végeztem középiskolai tanulmányaimat a móri Táncsics Mihály Gimnáziumban számítástechnika és informatika tagozaton. 2016. április 1. óta dolgozom a Mór 1 postán, rovatolóként kezdtem, majd felvételes, 2017. január óta pedig főpénztárosként, 2018. májustól értékesítési csoportvezetőként is tevékenykedem. Mindig is emberekkel foglalkoztam, eddigi munkásságomból adódóan sok tapasztalatot szereztem a problémamegoldás terén. Az előző 5 éves ciklusban munkavédelmi képviselőként az oktatások által megfelelő tudásra tettem szert, megtisztelő számomra, hogy továbbra is a dolgozók érdekeit képviselhetem a legjobb tudásom szerint.

8. körzet – Győr-Moson-Sopron megye

Kiss Antal

Postai munkaviszonyom 1992-ben kezdődött. A soproni Beruházási osztályhoz tartozó Fenntartási üzemnél dolgoztam, a munkavédelem alá tartozó villamos biztonságtechnikai felülvizsgálóként Az átszervezések során 2003-ban megszűnt az üzem, és az Informatikai Szolgáltató Központon belül területi desktop üzemeltetőként végeztem munkámat. A munkavédelemhez tartozó villamosbiztonság technikai szakvizsgákkal rendelkezem. 2004-től munkavédelmi képviselőként és a KMB tagjaként, 2008-tól alelnökként, majd 2012 januárjától a KMB megválasztott elnökeként, valamint a Paritásos Testület tagjaként is tevékenykedem. A munkavédelmi érdekképviselői munkát a korrekt, kölcsönös bizalmon alapuló partneri kapcsolatokban látom. Munkavédelmi technikusként kiemelten fontos számomra, hogy alapvető emberi jog a biztonságos munkahely.

9. körzet – Hajdú-Bihar megye

Mazák Viktória Erzsébet

1993 óta dolgozom a Magyar Postánál. Postaforgalmi szakközépiskolát és tiszti tanfolyamot végeztem. A Debrecen 15 és a Debrecen 1 postán felvevő és főpénztári ügyintéző munkakörökben dolgoztam, majd hosszú ideig a Kelet-magyarországi Igazgatóság Ellenőrzési osztály munkatársa voltam. 2012 óta a Postás Szakszervezet Debreceni SZSZT ügyvezető titkára vagyok. Három diplomám van, jelenleg a Debreceni Egyetem Humán Doktori Iskola Phd doktori hallgatójaként folytatok tanulmányokat. Férjnél vagyok, két lányom van. Szakszervezeti tevékenységem során is kiemelt figyelmet fordítok a munkavédelemre. Célom a munkabalesetek kiküszöbölése, munkatársaink számára a legmagasabb munkavédelmi szint biztosítása.

10. körzet – Heves megye

Koskáné Kapás Éva

A Magyra Posta Zrt-nél 1997. szeptember 18-án kezdtem a pályafutásomat, mint rendszeres helyettes, majd később küldemény felvevő. Iskolai tanulmányaimat a Füzesabonyi Postaforgalmi Szakközép Iskolában végeztem. 2017 óta Postavezetői feladatokat látok el. Szívesen foglalkozom a munkatársak problémáival és annak megoldásával. A munkavédelem terén tapasztalatot szereztem a postavezetői munkám során, amelyet munkavédelmi képviselőként szeretnék a munkatársaim érdekében hasznosítani.

11. körzet – Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szabóné Stenczer Anikó Éva

1987 óta dolgozom a Magyar Postánál. 29 évig Szolnok 1 postán pénztári tiszt, pénzfelvevő, hivatali kézbesítő munkakörökben dolgoztam, 6 éve a Szolnok 5 postán, postai ügyfélszolgálati ügyintézői feladatokat látok el. Férjnél vagyok, egy fiam van. Fontosnak tartom a postahelyek munkavédelmi tevékenységét, különös tekintettel a védőruhák és egyéb védőeszközök tekintetében. Munkatársaink egészégének megőrzését kiemelt jelentőségűnek tartom.

12. körzet – Komárom-Esztergom megye

Zsemberi László András

1982-ben, a sorkatonai szolgálat teljesítése előtt néhány hónapig kézbesítő rendszeres helyettesként dolgoztam a Magyar Postánál. 1984-ben tértem vissza, Komárom 2 postán levélirányító, majd jegyzékelő járatkísérő munkakört láttam el. 1993 óta Komárom 1 postán, rovatolói munkakörben dolgozom. Elvégeztem a segédtiszti tanfolyamot, felsőfokú katasztrófavédelmi képzésben részesültem, alapfokú angol nyelvvizsgával rendelkezem. Kiemelten fontos számomra a kézbesítői tevékenység során felmerülő problémák megoldása.

13. körzet – Nógrád megye

Kakuk Csilla

1972-ben születtem Salgótarjánon. Pásztón, a Postaforgalmi Szakközépiskolában végeztem, majd felsőfokú társasági képzésben vettem részt. 1990 júliusától Salgótarján 1. postán dolgozom, voltam egyesített felvevő, banki ügyintéző, nagybani értékcikk árus, 2002-től főpénztáros vagyok. Érdekképviseleti tapasztalataim nagyban hozzájárulnak a képviselői munka eredményességéhez, jobb munkakörülmények kialakításához.

14. körzet – Pest megye

Kósa Zsolt

1967-ben születtem, 1990 óta dolgozom a postánál. Motoros kézbesítőként kezdtem Budapest 3 postán. 2001-2016-ig a kézbesítő osztály vezetője voltam, majd Budafokon üzemeltetési csoportvezető. Jelenleg Budakalász postavezetői állását töltöm be. Harminckét év szakmai múltam során sok üzemeltetési problémával találkoztam. Mindig a megoldásokat kerestem, ebben szeretnék továbbra is kollégáim segítségére lenni.

15. körzet – Somogy megye

Csurai Éva

1993. október 18-án kezdtem dolgozni a Kaposvár 1 postán, a felvételi osztályon, mint pénzfelvevő. 1994-ben elvégeztem a segédtiszti, majd 1995-ben a tiszti tanfolyamot. Dolgoztam főpénztárban, majd nagybani értékcikk árusként, később üzemeltetési csoportvezetőként a kézbesítési területen, majd postavezetőként is. Jelenleg a Kaposvár 3 postán dolgozom. Végig jártam minden területét a postának ezért tisztába vagyok a napi problémákkal. Az előző 4 ciklusban munkavédelmi képviselőként sok tapasztalatot szereztem a napi szinten felmerülő problémák megoldásában.
Munkavédelmi képviselőként szeretném a munkahelyi tapasztalataimat hasznosítani, a dolgozók érdekeit képviselni.

16. körzet – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tóthné Kincs Ilona

1987 szeptember 15 óta dolgozom a Magyar Postánál. Munkámat távbeszélőközpont kezelőként kezdtem, utána 5 évig kispostavezető, majd postaforgalmi ügyintéző, hivatali kézbesítő, kereskedelmi előadó, főpénztáros munkakörökben dolgoztam, jelenleg értékesítési csoportvezetői feladatokat látok el Fehérgyarmat postán. Férjnél vagyok, egy lányom és egy unokám van. Munkavédelmi képviselői feladatokat 2017 óta látok el, mely feladat hozzásegít, hogy a postánál zajló folyamatokba mélyebben betekinthessek. Mind a postai, mind a munkavédelmi képviselői tevékenységem során a munkavédelmi előírások betartását fokozottan hangsúlyosnak ítélem.

17. körzet – Tolna megye

Borda Gabriella

1982-ben születtem Szekszárdon. Tolnán végeztem az általános iskolát és a gimnáziumot, majd 2001-ben az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán kezdtem szociálpedagógia szakon, amit sajnos nem sikerült elvégezni. B típusú jogosítvánnyal, számítógépes ismeretekkel rendelkezem. Iskolai tanulmányaimat követően különböző munkahelyeken és munkakörökben mérettem meg magam. Elvált vagyok, egy gyermekem van, aki 2006-ban született. 2008-ban kezdtem el dolgozni a postán kézbesítőként, több postahelyen is megfordultam. Jelenleg is ezt a munkakört töltöm be Szekszárd 1 postán. Postai ügyintézőként is kipróbáltam magam. Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségem van, szívesen segítek a hozzám forduló kollégák munkahelyi és egyéb gondjainak megoldása érdekében. Munkavédelmi képviselőként szeretném a munkahelyi tapasztalataimat hasznosítani, a dolgozók érdekeit képviselni.

18. körzet – Vas megye

Gál Róbert

Nehéz- és könnyűgépkezelői, valamint személy- és vagyonőri vizsgával rendelkezem. 1992 óta dolgozom a Magyar Postánál, 2008 októberéig gépkocsivezető voltam a Szombathelyi Postagarázsnál. 2004-2017 között a Soproni Szállítási Üzemnél és a hozzá tartozó garázsoknál voltam munkavédelmi képviselő. 2008. október 1-jén, a Szombathelyi Kézbesítő Pont tesztüzem elindításával egyidejűleg áthelyeztek küldeményközvetítői munkakörbe, a Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság létszámába. Jelenleg a Szombathely 2. postán dolgozom csomagkézbesítőként. A Munkavédelmi Érdekképviselet megalakulása 2004. óta vagyok munkavédelmi érdekképviselő. Tagja vagyok a Központi Munkavédelmi Bizottságnak és a Paritásos Testületnek.

19. körzet – Veszprém megye

Varga Gabriella

1986. július 1-én léptem be a Várpalota 1 posta ajtaján, Gimnáziumi érettségivel a kezemben. Kézbesítő leszámolóként kezdtem, majd beiskoláztak segédtiszti tanfolyamra. Voltam felvételes, pénztáros, rovatoló, leszámoló, hírlap felelős. Egy szóval a posta minden osztályán tudtam helyettesíteni, ahol éppen kellettem. Majd 2012. nyarán elvállaltam Várpalota 3 posta vezetését, azóta is ott dolgozom. Igyekszem kollégáimnak segíteni a munkavégzésük során a munkavédelmi kérdésekben is, célom érdekeiknek képviselete.

20. körzet – Zala megye

Kránicz Tamás

1972-ben születtem Zalaegerszegen, itt végeztem az iskolai tanulmányaimat is. Katonai Kollégium keretein belül végeztem és érettségiztem a Ságvári Endre Gimnáziumban 1991-ben. 1993.04.01-tól dolgozom a postánál. Több munkakörben is kipróbáltam magam. Voltam járatos, csomagkézbesítő, külterületi, belterületi kezelő, egyesített kézbesítő. Jelenleg a Zalaegerszeg Kézbesítő Postán mobilposta kezelő munkakörben dolgozom. Kollégáim nagy bizalommal fordulnak hozzám, igyekszem a kéréseiket, problémáikat meghallgatni. Munkavédelmi képviselőként szeretném a munkahelyi tapasztalataimat hasznosítani, a dolgozók érdekeit képviselni, a meghallgatott és tapasztalt problémák megoldását elősegíteni.

21. körzet – Vezérigazgatóság

Torma Cecília

Postaforgalmi érettségit követően, 1992-ben Sopron 1 postán kezdtem postai pályafutásomat. 1996-tól Budapesten a hírlap területen irodavezetői, majd minőségirányítási és környezetirányítási referensi feladatok ellátása mellett minőségellenőrzés feladatokat végeztem. 2022. július 1-től a Dunavirág utcai központban dolgozom. 2011-től nevelem egyedül lányomat. Fontosnak tartom munkatársaim egészségének védelmét, a biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtését.

Aktualizálva: 2022.09.09.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: