Magyar Posta Takarék Önkéntes Nyugdíjpénztár

 

Stabilitás, biztonság, fenntarthatóság

 

Hazánkban a mindennapok egyik legfontosabb kérdése, miből és hogyan élnek, és főleg hogyan fognak élni a nyugdíjasok 20-30 év múlva.

Az állami nyugdíjrendszer mellett – kiegészítő jelleggel – már a 90-es években megjelentek az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK, melyek azóta az időskorra való felkészülés, az ÖNGONDOSKODÁS sokoldalúan támogatott, közkedvelt intézményeivé váltak.

A postás munkavállalók, családtagjaik, és néhány éve más foglalkoztatottak is a 16 éve töretlenül működő POSTÁS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR tagjaiként gyűjthetik össze megtakarításaikat.

Ennek az öngodoskodásnak az a filozófiája, hogy az aktív munkásévek során a tagok jövedelmükből havonta egy kis részt megtakarítanak (min. 2500 Ft), amit a munkáltatói hozzájárulással megnövelve a pénztár egyéni számlán tart nyilván. A Magyar Posta Zrt. társadalmi partnereivel a pénztár megalakulása óta támogatja dolgozóit, a választható béren kívüli juttatások keretében, legutóbb 2012-ben havi 3500 Ft/fő mértékben.

A pénztártag saját számláján évente növekvő összegeket a pénztár befekteti és az elért befektetési hozamokkal növelt megtakarítás lesz a későbbi kiegészítő nyugdíjszolgáltatásának forrása.
Az ÖNGONDOSKODÁS erősítése céljából az állami adórendszer is támogatja a megtakarítási hajlandóságot, évente a dolgozó által befizetett rész 20%-ával (max. 100 ezer Ft).
A pénztári tagság kis lépésekkel hosszú távon igen jelentős segítséget nyújthat az időskori megélhetéshez! Szinte észrevétlenül, megerőltetés nélkül, a vállalati hozzájárulással és az adójóváírással 10-20 év alatt akár több millió forintos számlaegyenleg is képződhet, sőt a vonatkozó szabályok szerint az életviteli problémák megoldásában 10 év letelte után a felhalmozott hozamok adómentes igénybevétele is segíthet.

A PKNYP 2013. évben is ajánlja minden tagjának, hogy a közeljövőben napirendre kerülő VBKJ /cafetéria/ döntésénél továbbra is válassza majd a nyugdíjpénztári támogatási elemet, hogy ez a rendkívül fontos jövőépítő szándék ne sérüljön. A nem pénztártagok számára pedig ajánljuk, hogy ismerkedjenek meg az öngondoskodás e leghatékonyabb lehetőségével, és már fiatal korukban kezdjenek hozzá a megtakarításhoz.

A PKNYP működéséről, eredményeiről, elismertségéről sok módon szerezhető információ.
A leginkább pontos és naprakész információt a Pénztár ügyfélszolgálatától, munkatársaitól, a 63 küldöttől kaphatják meg a tagok. A Pénztár honlapján keresztül – https://www.postas-onkentesnyugdij.hu/ – adatok, dokumentumok, hasznos tudnivalók ismerhetők meg. A regisztrált pénztártagok személyes- és pénzügyi adataikról kaphatnak képet. Az aktuális pénztári eseményekről a postai nyomtatott sajtó útján is értesülhetnek az érdeklődők.

Ilyen aktuális esemény volt a Pénztár 2012. decemberi küldöttközgyűlése, melynek legfontosabb feladata a pénztár 2013. évi pénzügyi tervének megvitatása, illetve elfogadása volt.

A 2013. évi pénzügyi terv legfontosabb üzenete a stabilitás, biztonság, fenntarthatóság.

Stabilitás. A Pénztár létszáma ma is mintegy 30.000 fő. A Pénztár létszámpolitikája elsősorban a már meglévő tagság fizetési aktivitásának növelésére helyezi a hangsúlyt, számolva természetesen a nyugdíjba vonulással, megszüntetéssel és egyéb, a létszám csökkenésre ható tényezővel is. A stabilitás másik alapköve a Magyar Posta Zrt-vel, mint legnagyobb munkáltatóval hagyományosan jó kapcsolat, a tagdíj-hozzájárulás már több mint 16 éves múltra visszatekintő rendszerének működése.

Biztonság. A Pénztár Befektetési politikájában fogalmazódik meg évente aktualizáltan a Pénztár befektetésekkel kapcsolatos elképzelése, melynek célja az egyenletes, kockázat-minimalizáló befektetési stratégia és taktika, mely egyben reálhozamot biztosít a tagok egyéni számláinak gyarapodásához. Hosszútávon az éves átlagos reálhozam 2%. 2012-ben ezt még meg is haladó, hiszen az éves bruttó hozam 10,2%, míg az éves átlagos infláció 5,7%. A megtakarítások biztonsága mellett a Pénztár folyamatos figyelmet fordít a működés biztonságára. E törekvés tükröződik a megalakulás óta követett ésszerű takarékosságban, amelynek eredménye, a pénztárszférában szinte egyedülállóan jelentős, több mint 320 millió forint működési tartalék.

Fenntarthatóság. A nyugdíjpénztári szféra sem mentes a piaci versenytől. A versenyhelyzet diktálja a tagság és a külső környezet igényeinek mind teljesebb mértékben való megfelelés feladatát, úgy, hogy a folyamatos üzemvitel biztosított legyen. Ezt az összhangot teremti meg a Pénztár Stratégiájában meghatározott célkitűzések időarányos megvalósítása, melynek elemei a 2013. évi tervben a tagdíjfizető létszám stabilizálása, a kommunikáció eszközrendszerének kiaknázása, a fejlődést célzó ésszerű gazdálkodás.

 

Elérhetőségek

 

Honlap: www.postas-onkentesnyugdij.hu
Személyes ügyfélszolgálat: 1134 Budapest, Váci út 19., 3. emelet (Panoráma ház)
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 85.
Telefonos ügyfélszolgálat: 06 (1) 239-3841
Egyenlegközlő telefonszám: 06 (1) 239-4424/1. menüpont
Telefax: 06 (1) 349-9229
E-mail: info@postaspenztar.hu

 

Aktualizálva: 2020.08.28.

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: