Komment államtitkár úr válaszlevelére

Nem értünk egyet, miszerint az általunk küldött elemzésben szereplő vállalatok adatai nem hasonlíthatóak össze a Magyar Posta Zrt. adataival.

  • A Postás Szakszervezet által felkért szakértő által összeállított elemzés eltér a minisztérium válaszlevelében foglaltaktól.
  • Megítélésünk szerint az eltérő munkakörök és foglalkoztatási bérek összehasonlíthatóak több szempontból is:
    • bérdinamika, a béremelkedés üteme, illetve
    • a relatív bér arány, azaz bér előny, vagy bérhátrány változás
  • A kormányzat is végez rendszeresen ilyen jellegű összevetéseket a munkaerő piaci elemzések során, sőt  érvelésre is alkalmazza, amikor például a pedagógus bér emelések célértékét a diplomás átlagkereset arányában állapította meg (mely utóbbi  a legkülönbözőbb munkakörök átlagbéréből tevődik össze).
  • Bizonyos esetekben a tulajdonos szándéka alapján fontos a bérek összehasonlíthatóság, amely a HAY rendszer alkalmazásának kötelezővé tétele az állami tulajdonú vállalatok körében igazolja.
  • A figyelembe vett gazdasági társaságok versenyhelyzetet teremtenek egymás között a munkaerőpiacon, amelyre erős ráhatással van a keresetek közötti különbségek.
  • Vitathatatlan tény, hogy a tulajdonos az elemzésben érintett állami tulajdonú vállalatokkal szemben hasonló elvárásokat támaszt, mint velük szemben, ezért jogosnak véljük, hogy az elvárás mellett a megfizetettség kiegyenlítődése is elvárható.

Regisztrált tagjaink a teljes levelet itt olvashatják:

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: