Megállapodás

Megállapodtunk a menedzsmenttel annak érdekében, hogy még ebben az évben enyhíteni tudjuk a postások reálkereset csökkenését!

A munkáltatóval folytatott tárgyalás eredményeként megállapodást kötöttünk. Így már 2023. évben enyhíteni tudjuk az  infláció által okozott reálkereset csökkenését.

A megkötött megállapodás alapján, már szeptember hónapban magasabb keresettel számolhatnak a postás munkatársak.

5000 Ft-tal emelkedik 2023. szeptember hónaptól a havi VBKJ keret.
• 2023. december 5-én az egyszeri kifizetésből fennmaradó 50 000 Ft-ot kérésünkre a munkáltató további 50 000 Ft-tal egészítette ki.
• 2023. évben az év utolsó négy hónapjára tekintve részarányosan és a 2024-es évre áthúzódóan átlagosan 5 %-os  keresetnövekedés várható, amit egyrészt az ösztönző rendszerben a jelenlegi elemekhez tartozó összegek megemelésével érünk el. Másrészt még ebben az évben új – a különböző munkakörök jellegéből adódó – ösztönzőelemeket vezetünk be. Így a kifizetésekkel lefedjük a teljes munkavállalói kört.

Ezzel a megállapodással 2023. évben el tudtuk érni, hogy a január 1-től megvalósult átlagos 13 %-os keresetnövekedés további átlagos 6 %-kal emelkedjen a fennmaradó négy hónapban. Az év végére ütemezett többlet kifizetésekkel enyhíteni tudjuk a munkatársak többlet kiadásait.

Biztonságban tudhatjuk azt, hogy 2024-ben már január 1-től további kereset növekedéssel számolhatnak a munkatársak.

Megállapodtunk a munkáltatóval, hogy 2024. január 1-től
– a VBKJ éves kerete 25%-kal emelkedik a béralku eredményeként, így 300 000 Ft használható fel,
– rögzítettük, hogy jövőre 100 000 Ft egyszeri kifizetést biztosít a munkáltató,
– a 2023-ban megemelt teljesítmény alapján fizetett ösztönző elemek további emelésével átlagban 8 %-os keresetnövekedéssel számolhatnak a munkatársak,
– az alapbér alanyi jogon – differenciálás nélkül – a megállapodásban rögzített feltételekkel átlagosan 4,7 %-kal emelkedik.

Összességében átlagosan 16 %-os keresetnövekedéssel számolhatnak a munkatársak, amely a fenti tételekből tevődik össze. A megállapodásban rögzítettük azt a garanciát, amely a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, illetve az állami  tulajdonú vállalatok körében kialakuló bérajánlás ismeretében a tárgyalások ismételt kinyitására ad lehetőséget.

Postás Szakszervezet
elnökség

Belépési nyilatkozat

Az alábbi linken töltheti le a belépési nyilatkozatot: