Pénzügyi Felügyelő Bizottság

A Pénzügyi Felügyelő Bizottság kilenc tagját és kettő póttagját a küldöttgyűlés választja öt évre. A Pénzügyi Felügyelő Bizottság alakuló ülésén egyszerű többséggel elnököt választ. Munkáját saját ügyrendje alapján végzi. A testület pénzügyi, gazdasági hozzáértéssel, szakismerettel rendelkező tagokból áll.

Tagjai nem lehetnek az ellenőrzési területen működő szakszervezeti választott testületeknek a tagjai, és nem állhatnak szakszervezettel munkaviszonyban.

A Pénzügyi Felügyelő Bizottság jog- és hatásköre:

  • előzetesen véleményezi a Postás Szakszervezet költségvetés tervezetét, véleményt, illetve beszámolót készít a Választmány részére a gazdálkodásról, az évközi módosításokról, beruházásokról, rendkívüli kiadások indokoltságáról;
  • ellenőrzi a Postás Szakszervezet pénzügyi gazdálkodását, számviteli rendjét, ellenőrzéseivel segíti a gazdálkodás hatékonyságát;
  • vizsgálja a Postás Szakszervezet központjának gazdálkodását;
  • intézkedik és határidőt ír elő a feltárt szabálytalanság megszüntetésére. Az érintetteknek válaszol, tájékoztatja a Választmányt és az Elnökséget megállapításairól.

Aktualizálva: 2015.11.22.