Alapszabály
  A PSZ Programja
  Kollektív szerződés
  Kongresszusi beszámoló
 
  Kongresszus
  Választmány
  Elnökség
  Etikai Bizottság
  Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

KezdőlapOldaltérképAdminfelületWebmail (E-mail) 

A Postás Szakszervezet Testületei
Választmány

Két kongresszus között a szakszervezet felsőbb szintű irányító testülete, amely a Kongresszus, valamint a saját határozatai alapján irányítja a szakszervezet érdekvédelmi, szervezetpolitikai és pénzügyi tevékenységét. A Választmány a szakszervezet tagságának és a Kongresszusnak tartozik felelősséggel.


A Választmány teljes jogú tagjai:

a Választmány tagjait a szakszervezeti tagok soraiból választják a választási körzetekben a jelen Alapszabály 2. számú mellékletét képező Választási Szabályzatban meghatározott számban és módon.

A Választmány állandó meghívottjai:

 • Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Elnöke,
 • Etikai Bizottság Elnöke,
 • Postás Szakszervezet szakértői.

A Választmány jog- és hatásköre:

 1. összehívja a Kongresszust és előkészíti érdemi munkáját;


 2. állást foglal a Postás Szakszervezetet érintő szervezeti, politikai, társadalmi és gazdasági kérdésekben és delegálja az Országos Szakszervezeti Szövetségbe, azok fórumaiba és más külső bizottságokba a résztvevő személyeket;


 3. elfogadja a Postás Szakszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát;


 4. dönt a Postás Szakszervezet tagdíj részesedési hányad megosztásáról a középszervek, és az országos központ között, a Postás Szakszervezet éves költségvetéséről, elfogadja az éves gazdálkodásáról készített beszámolót;


 5. dönt alapítványok létrehozásáról, alapítványhoz való csatlakozásról, tájékoztatást hallgat meg az alapítvány kuratóriumától, az alapítvány működéséről, pénzügyi gazdálkodásáról;


 6. kinevezi a Postás Dolgozó felelős szerkesztőjét;


 7. meghatározza a nemzetközi kapcsolattartás főbb elveit és irányvonalát és ellenőrzi a Postás Szakszervezet nemzetközi tevékenységét;


 8. elfogadja a Szakszervezet szabályzatait;


 9. a Kongresszus felhatalmazása alapján dönt az Alapszabály 1. sz. mellékletének módosításáról;


 10. meghatározott feladatok eIlátására állandó, vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre, ellenőrzi és értékeli tevékenységüket;


 11. Postás Szakszervezet Elnöke és Alelnökei felett a munkáltatói jogkört gyakorolja abban a körben, ami nem tartozik a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe;


 12. Kollektív Szerződést és bérmegállapodást köt;


 13. dönt a vállalati szintű általános munkaharc akciók (sztrájk) meghirdetéséről;


 14. dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Kongresszus kizárólagos hatáskörébe.

A Választmány összehívásáról az Elnök gondoskodik.

A Választmány akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van.

A Választmány döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az a), c), d), j), m,), n) pontokat, ezek esetében 2/3-os többséggel hozza határozatait.


Foglalkoztatási és szociális biztonság, bérfelzárkóztatás!